Sobota Jan

Z e-ncyklopedia

Sobota (Sobotta) Jan OFM (1881-1949), imię zakonne Kolumban, gwardian w Panewnikach

Sobotajan.jpg

Urodził się 6 maja 1881 w Gostomii k. Prudnika w rodzinie Franciszka i Marianny z d. Karpiela. Po ukończeniu seminarium duchownego we Wrocławiu-Karłowicach, święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1907. W 1911 roku został skierowany do Panewnik, gdzie pełnił funkcję misjonarza ludowego. W 1915 roku został gwardianem w domu nowicjackim w Borkach Wielkich i jednocześnie magistrem braci. W latach 1918-1921 był gwardianem na Górze św. Anny. Tam też przeżył powstania śląskie. W 1921 roku wszedł do zarządu Prowincji św. Jadwigi jako definitor. Po zmianach terytorialnych na wskutek plebiscytu został wyznaczony do organizowania życia zakonnego w klasztorach, które znalazły się w granicach Polski. W 1923 roku został mianowany pierwszym komisarzem odrodzonej prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce.

W 1926 roku został gwardianem w Panewnikach. W 1927 roku powierzono mu duszpasterstwo przy klasztorze panewnickim jako kuracji parafii w Mikołowie. W 1930 roku został gwardianem w klasztorze w Miejskiej Górce oraz wykładowcą teologii w tamtejszym studium teologicznym. W latach 1931-1932 był gwardianem we Wronkach oraz lektorem teologii w przeniesionym tam studium teologicznym. W 1932 roku został definitorem Prowincji i przeniósł się do Panewnik by objąć funkcję magistra nowicjuszy. W 1935 roku został gwardianem w Rybniku. Na kapitule w 1938 roku został wybrany wikariuszem prowincji. Po wybuchu drugiej wojny światowej jako wikariusz Prowincji na wskutek nieobecności prowincjała objął rządy w Prowincji jako delegat prowincjalny. Funkcję tę pełnił do 1940 roku. Lata wojny przeżył w klasztorze rybnickim. Po przejściu frontu schronił się w Prudniku, powrócił do Rybnika, a następnie przebywał w klasztorze opolskim, gdzie zmarł 10 lipca 1949. Spoczął w kwaterze ojców franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Jest autorem Wspomnienia z lat 1919-1920-1921 (Wrocław-Opole 1998), przygotowane do druku przez Wandę Musialik. Wspomnienia obejmują lata powstań i plebiscytu i są ważnym źródłem do tego okresu z dziejów Śląska.

Bibliografia

S. Janicki, Prowincjałowie Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce w latach 1923-1973, "Szkoła Seraficka. Seria Nowa", t. 1 (2008), s. 152-153; W. Musialik, Sobota (Sobotta) Jan Kolumban, w: Słownik biograficzny...., s. 389-390.