Sobol Kazimierz

Z e-ncyklopedia

Sobol Kazimierz (1966-2021), administrator w Ochojcu

Sobol Kazimierz.jpg

Urodził się 15 lutego 1966 w Boguszowicach w religijnej rodzinie górnika Antoniego i Heleny z domu Szymura. Miał trzy młodsze siostry. W latach 1973-1981 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu Zdroju - Szerokiej. Potem uczył się zawodu mechanika pojazdów samochodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pszczynie. Naukę kontynuował w Technikum Samochodowym dla Niepracujących w Pszczynie, które ukończył egzaminem maturalnym w 1987 roku. Po maturze starał się o przyjęcie na historię na Uniwersytecie Śląskim, jednak ze względu na stan zdrowia nie mógł przystąpić do egzaminów wstępnych. Od października 1987 roku pracował na KWK „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju na stanowisku wydawcy magazynowego, a później magazyniera. Przez ponad dwa lata w każdą niedzielę udzielał się w kaplicy Zakładu Karnego w Szerokiej, ćwicząc pieśni, prowadząc różaniec oraz rozmowy z więźniami.

Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach zgłosił się w 1992 roku. Jako kleryk wykazał się zaangażowaniem i gorliwością, zwłaszcza podczas rekolekcji ministranckich, kolonii charytatywnych i pielgrzymek. Ze względu na zatrudnienie przed seminarium był zwolniony z obowiązkowego stażu pracy. Na czwartym roku był wiceduktorem, angażował się w katechizację w Pogotowiu Opiekuńczym. Pracę magisterską z liturgiki pod kierunkiem ks. dr. Stefana Cichego napisał na temat: V Modlitwa Eucharystyczna, powstanie, rozwój i myśli przewodnie. Święcenia diakonatu otrzymał 6 kwietnia 1997 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie przez posługę bp. Gerarda Bernackiego. Staż duszpasterski odbywał w parafii Świętego Klemensa Papieża w Miedźnej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp. Damiana Zimonia 16 maja 1998 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W 2002 roku uzyskał licencjat z teologii.

Po święceniach podjął zastępstwo wakacyjne w parafii Trójcy Przenajświętszej w Szarleju oraz w parafii rodzinnej. Jako wikariusz pracował w parafiach: Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich (1998-2001); Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli (2001-2004), gdzie katechizował w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Gimnazjum nr 4 w Orzegowie; Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej (Mysłowice) (2004-2007), gdzie był katechetą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Gimnazjum nr 5; św. Jerzego w Mszanie (2007-2011), gdzie katechizował w miejscowym Zespole Szkół; św. Krzysztofa w Tychach (2011-2014), gdzie prowadził katechizację w Zespole Szkół nr 1; Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie (2014-2018), gdzie był katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego; św. Józefa w Załężu (2018-2021), gdzie był katechetą w Zespole Szkół nr 2.

Z dniem 31 lipca 2021 został mianowany administratorem parafii św. Jacka w Ochojcu. Prowadził katechizację w V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego i Miejskim Przedszkolu nr 4 w Ochojcu. W listopadzie 2021 roku zachorował na Covid–19 i w ciężkim stanie przebywał w szpitalu w Katowicach. Zmarł 6 grudnia 2021. Jego pogrzeb odbył się 9 grudnia 2021 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Szerokiej. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Marek Szkudło.

Bibliografia

Nekrolog opr. ks. Jakub Kania. Foto: [1]