Sobczyński Leopold

Z e-ncyklopedia

Sobczyński Leopold (1948-2012), działacz "Solidarności", polityk

Urodził się 5 lutego 1948 w Nowym Dworze Gdańskim. W 1980 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim. W latach 1964-1968 pracował w Stoczni Gdańskiej, a następnie w Gdańskim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa "Eltor", oddział w Kwidzynie. W grudniu 1970 roku uczestniczył w demonstracjach ulicznych w Gdańsku. Po przeprowadzce na Śląsk - od 1971 roku - pracował w jastrzębskich kopalniach KWK "Borynia" i KWK "Manifest Lipcowy". Był uczestnikiem wydarzeń "sierpnia 1980". Jesienią 1980 roku został członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w KWK "Manifest Lipcowy". We wrześniu tego roku został członkiem "Solidarności", a od grudnia zasiadał w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Od 13 do 15 grudnia 1981 ponownie uczestniczył w strajku pomimo wprowadzenia stanu wojennego. Mimo ukrywania się został internowany w nocy z 8 na 9 stycznia 1982 w Katowicach i przewieziony wpierw do Zabrza-Zaborza, a następnie do Kokotka k. Lublińca. Został zwolniony 24 lipca 1982. Nie zaprzestał jednak czynnej działalności opozycyjnej. W latach 1982-1985 na terenie Jastrzębia był kolporterem „Tygodnika Mazowsze” i książek wydawnictwa "Nowa". Od 1984 do 1988 roku kolportował lokalne pisma podziemne „Ość” i „Ris”. Współpracował też ze środowiskiem opozycyjnym skupionym przy parafii NMP Matki Kościoła, m.in. Henrykiem Ochnio, Romanem Horakiem, Stanisławem Leszczyńskim, Tadeuszem Jedynakiem, Grzegorzem Stawskim, Władysławem Matysiakiem, Stanisławem Koskiem. 3 grudnia 1983 zorganizował delegację górników jastrzębskich do Lecha Wałęsy (z okazji przyznania Nagrody Nobla).

Od sierpnia 1988 roku organizował pomoc żywnościową dla strajkujących w kopalniach KWK "Manifest Lipcowy" i KWK "Borynia". W lutym 1989 roku uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Delegatów „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. Po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności był członkiem "Porozumienia Centrum" (1991-1996), a także współzałożycielem i przewodniczącym struktur tej partii w Jastrzębiu. W 2001 roku został członkiem i założycielem struktur "Prawa i Sprawiedliwości" w Jastrzębiu-Zdroju zasiadając do 2007 roku w Prezydium Zarządu Okręgowego PiS w Rybniku. W 1998 roku uzyskał mandat do Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju z listy Akcji Wyborczej "Solidarność". Od 2006 roku był radnym z listy PiS w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. Zmarł 13 lutego 2012 w Jastrzębiu-Zdroju, w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym.

Bibliografia

Encyklopedia "Solidarności", t. 1; Opozycja w PRL 1976-1989, pod.red. M. Łątkowskiej, Katowice 2010; "Tygodnik Nowiny", Rybnik 2012.