Skutela Franciszek

Z e-ncyklopedia

Skutela Franciszek (1917-1978), proboszcz w Bujakowie

SkutelaFranciszek.jpg

Urodził się 26 grudnia 1917 w Załężu w rodzinie hutnika Franciszka i Marty z d. Stabik. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Załężu. Następnie uczył się w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Katowicach, gdzie zdał egzamin dojrzałości. Był aktywnym członkiem Sodalicji Mariańskiej uczniów. W 1938 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej ze względu na nieugiętą postawę narodowościową został aresztowany i wywieziony do robót na kolei.

W listopadzie 1940 roku udało mu się przedostać do Austrii i w Salzburgu przeszedł kolejny etap przygotowań do kapłaństwa. Następnie kontynuował studia w Fuldzie i w Linzu. Święcenia kapłańskie przyjął 4 lipca 1943 w Linzu z rąk bpa Józefa Kalasantego Fliessera. Jego pierwszymi placówkami wikariuszowskimi były parafie: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich i Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach.

Po zakończeniu II wojny światowej został mianowany katechetą w Chorzowie. Jego pieczy oddano tam najpierw młodzież Liceum Pedagogicznego, a następnie młodzież Gimnazjum Hutniczego i Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej. W 1950 roku zdał egzamin proboszczowski, a dwa lata później otrzymał prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. Po usunięciu nauki religii ze szkół powrócił do posługi wikariusza. W tym charakterze duszpasterzował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Studzionce, Wszystkich Świętych w Pszczynie, NSPJ w Bykowinie, MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego w Jedłowniku, Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie i Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, gdzie od stycznia 1957 roku pełnił także funkcję katechety w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. W 1959 roku bp S. Adamski mianował go substytutem, a rok później administratorem w parafii św. Mikołaja w Bujakowie. We wrześniu 1977 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 2 grudnia 1978 w Bujakowie i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Franciszka Skuteli; Schematyzm 1955-1981; WD 1978, nr 12, s. 284.