Skutela Adam

Z e-ncyklopedia

Skutela Adam (1976-), proboszcz w Siemianowicach Śląskich

Skutela Adam.jpg

Urodził się 18 września 1976 w Mikołowie. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 2002. Posługę wikariacką pełnił m.in. w parafiach: św. Anny w Janowie (2002-2006), Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich (2006-2007), św. Michała Archanioła w Katowicach (2007-2011), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach (2011-2012). W 2012 roku został kapelanem w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach (2012-2018) oraz moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie w dekanacie Gorzyce. W latach 2018-2020 był duszpasterzem i moderatorem grup apostolskich w domu formacyjnym w Wiśle - Jaworniku, gdzie rozpoczął rozbudowę domu rekolekcyjnego. Kierownik Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego im. ks. Franciszka Blachnickiego. Duszpasterz głuchych i niewidomych. Archidiecezjalny duszpasterz trzeźwości (2010-2013). Duszpasterz pomocniczy osób uzależnionych w archidiecezji katowickiej. Od 2020 był wikariuszem w parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu (2020-2021).

W 2021 roku został administratorem, a w 2022 roku proboszczem parafii św. Antoniego z Padwy w Siemianowicach Śląskich.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, cz. I, Katowice 2005, s. 335; Katalog..., Katowice 2007, s. 550; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 429