Skrzypczyk Jan

Z e-ncyklopedia

Skrzypczyk Jan (1891-1948), proboszcz w Rudzie Śląskiej

Skrzypczyk Jan.jpg
nagrobek przed kościołem w Rudzie Śl.

Urodził się 16 maja 1891 w Knurowie. Uczył się w gimnazjum w Gliwicach. Krótko przed maturą, w 1911 roku, usunięto go ze szkoły za to, że czytał książki polskie i na lekcjach historii odważył się demaskować fałszerstwa niemieckich historyków. Zdał egzamin dojrzałość w 1912 roku w Salzwedel (Saksonia). Rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim przerwane przez I wojnę światową. Uczestniczył w wojnie w mundurze pruskiego żołnierza. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1920 w katedrze wrocławskiej.

Jako wikariusz pracował w Chorzowie w parafii św. Józefa, w Chociebużu, w Pawłowicach i Mysłowicach. Został notariuszem w Administracji Apostolskiej (1923). Jesienią 1924 roku wyjechał na studia prawnicze do Rzymu. Po ich ukończeniu był kanclerzem kurii diecezjalnej (1926-1929). Pełnił funkcję promotora sprawiedliwości w sądzie biskupim (1927-1929), był sędzią prosynodalnym (1934-1939), egzaminatorem prosynodalnym (1932-1939). Od 1929 roku kierował pracą duszpasterską w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Został mianowany radcą duchownym Kurii Biskupiej (1929-1939). Był wizytatorem nauki religii dla szkół powszechnych (1934). Należał do Prosynodalnej Komisji Kodyfikacyjnej (1928). Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności uszedł śmierci obozowej i musiał się ukrywać, ale kilkakrotnie ryzykował nocne wyprawy do swojego kościoła. Przy zamkniętych drzwiach odprawiał Mszę św. W tym czasie (22.08.1940 - 6.11.1944) zastępował go ks. Eugeniusz Kuczera. Ks. Skrzypczyk zmarł 20 czerwca 1948. Pogrzeb odbył się 24 czerwca w Rudzie Śląskiej i tam też spoczął.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Skrzypczyka; WD 1926, nr 7, s. 48; 1927, nr 6, s. 41; 1929, nr 8, s. 78; 1930, nr 1, s. 23; J. Gawor, Requiem w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej, GN 1948, nr 29, s. 238; Gawlina, Wspomnienia, s. 44; Myszor, Historia diecezji, s. 83 i nn.; Olszar, Duchowieństwo, s. 298 i nn.; K. Nowrot, Ksiądz Jan Skrzypczyk. Proboszcz w Rudzie, SSHT 2009, t. 42, z. 1, s. 227-233.