Skowronek Hubert

Z e-ncyklopedia

Skowronek Hubert SJ (1874-1945)

Urodził się w 1874 roku w Czuchowie. Jego ojciec Marceli był dyrektorem Szkoły Elementarnej w Czuchowie oraz członkiem Zarządu Kościelnego parafii św. Jerzego w Dębieńsku. Miał trzech braci (jednym z nich był ks. Ludwik Skowronek) oraz trzy siostry. Z całego rodzeństwa jedynie jeden brat wybrał życie świeckie i został cenionym adwokatem w Bytomiu, natomiast siostry wstąpiły do zgromadzenia urszulanek. Uczęszczał w latach 1886-1895 do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu, a po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do zakonu jezuitów i podjął studia filozoficzne oraz teologiczne w Innsbrucku. Doktorat otrzymał z teologii.

Jako kapłan przez całe życie kształcił młodzież w bardzo znanym zakładzie Kalksburg niedaleko Wiednia. Drugą jego placówką naukową było kolegium jezuickie w Bohosohudov (niem. Marienschein) w Czechach. Przebywał tam do rozpoczęcia II wojny światowej. Po zajęciu kolegium przez władze niemieckie w 1939 roku powrócił na Śląsk, do Bytomia, gdzie mieszkał jego brat adwokat. Tam podjął mimo różnych utrudnień działalność duszpasterską przy kościele pw. Świętej Trójcy. Zmarł 22 listopada 1945.

Bibliografia

"Światło" (gazetka parafii Wniebowzięcia NMP w Czuchowie) 2007, nr 3.