Skorupa Joachim

Z e-ncyklopedia

Skorupa Joachim (1929-2013), proboszcz w Kochcicach

Urodził się 22 maja 1929 w Katowicach jako drugi z czworga synów Teodora i Zofii Skorupów. Ojciec pracował jako ekspedient pocztowy, matka (z domu Lisoń) była stenotypistką. Oboje pochodzili z powiatu oleskiego i jako powstańcy po powstaniach śląskich i plebiscycie zostali zmuszeni do emigracji na polski Górny Śląsk. Po wydzieleniu nowej parafii katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach młody Joachim czynnie angażował się w życie parafii. Przez krótki czas był prezesem parafialnej Sodalicji Mariańskiej Młodzieńców. Swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 1 w Katowicach (1936-1939). W czasie wojny i okupacji edukacja odbywała się w języku niemieckim. W 1945 roku został przyjęty do Gimnazjum Miejskiego im. M. Kopernika w Katowicach. Po roku otrzymał świadectwo ukończenia szkoły i w tej samej szkole pobierał edukację na stopniu licealnym. Egzaminy maturalne złożył 24 maja 1948. W latach 1948-1953 studiował w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Tam też w kościele Wszystkich Świętych 28 czerwca 1953 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Jopa. Po okresie posługi wakacyjnej w Jastrzębiu Górnym i w Brzeziu nad Odrą posługiwał jako wikariusz w parafiach: w Załężu, kończąc jednocześnie kurs pastoralny (1953-1954), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1954-1955), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach (1955), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie (1955-1956), św. Antoniego w Dąbrówce Małej (1956-1959), Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach (1959-1960), św. Jana Chrzciciela w Tychach Żwakowie (1960), św. Jadwigi w Szopienicach (1960-1962) i św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym (1962-1966). Po przekazaniu przez ojców oblatów kuracji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kochcicach, ks. Skorupa został ustanowiony jej administratorem. Dekret wszedł w życie 1 września 1966. Po podniesieniu kuracji do rangi samodzielnej parafii w 1969 roku, został 21 maja tegoż roku ustanowiony jej pierwszym proboszczem. Msze święte sprawowano w zaadaptowanym w latach 1945-1946 budynku stajni zamkowej fundacji hrabiego Ballestrema, który od 22 września 1946 pełnił funkcję kościoła. Kochcicka wspólnota zawdzięcza swojemu pierwszemu proboszczowi zorganizowanie całości duszpasterstwa. Razem z wiernymi wzniósł tamtejszy budynek plebanii. Od 1989 roku pełnił posługę ojca duchownego dla kapłanów dekanatu sadowskiego. Ukończywszy 70. rok życia 16 sierpnia 2000 przeszedł na emeryturę, nadal czynnie pomagając w duszpasterstwie. W 2006 roku zamieszkał w Domu Kapłana w Wiśniczach. Zmarł w Wiśniczach 21 lipca 2013. Ceremoniom pogrzebowym 25 lipca przewodniczył bp Gerard Kusz. Ks. Joachim Skorupa spoczął na cmentarzu parafialnym w Kochcicach.

Bibliografia

Dekret nominacyjny na wikariusza-ekonoma dla kuracji w Kochcicach z 7 IX 1966 (AP św. Stanisława Kostki w Lublińcu). AP św. Stanisława Kostki w Lublińcu; RDK 1970; KDK 1981, 1986; Schematyzm 1993; P. Górecki, Śp. Ks. Joachim Skorupa (1929-2013), WDG 2013, nr 3, s. 367-368. Opr. Piotr Górecki.