Skolik Jan

Z e-ncyklopedia

Skolik Jan (1934-), proboszcz w Golasowicach

Urodził się 5 października 1934 w Chorzowie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 w Katowicach. W latach 1969-1972 był wikariuszem w parafii św. Barbary w Strumieniu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Od 1973 do 1977 roku był rektorem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Golasowicach, a następnie (1977) został jej proboszczem. W 2001 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 314 i 653; Katalog..., Katowice 2001, s. 703; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 333; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 427