Sittko Jan Paweł

Z e-ncyklopedia

Sittko Jan Paweł SDS (1874-po 1947), imię zakonne Dunstan Maria

Pochodził z Bederowca (dawna osada na terenie Katowic, powstała w XIX wieku jako przysiółek Dębu; tereny obecnego osiedla Tysiąclecia i Parku Śląskiego). W 1892 roku wstąpił w Rzymie do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie), śluby złożył w 1893 roku. Opuścił zgromadzenie w 1899 roku przed przyjęciem wyższych święceń (niższe przyjął w Rzymie). Wyświęcony na kapłana 27 sierpnia 1899 w nieznanym miejscu. O jego dalszych losach wiadomo tyle, że w 1907 roku pracował w Ancud w Chile (diec. Ancud), a w latach 1916-1922 był wikariuszem w Kamieniu k. Piekar Śląskich. Następne trzy lata spędził poza diecezją, wrócił w 1925 roku, ale z inkardynacją do diecezji Conception w Chile, którą zachował do końca życia. Mieszkał jako rezydent najpierw w parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (1925-1927), następnie w latach 1927-1929 w szpitalu Św. Ducha, a potem w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.

Bibliografia

Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI - pocz. XX w.), opr. S. Jujeczka na podstawie kwerendy rzymskiej wykonanej wspólnie z ks. Henrykiem Gerlicem, Wrocław 2018, s. 214, nr 773.