Simon Hugo

Z e-ncyklopedia

Simon Hugo SDB (1867-1929)

Urodził się 30 marca 1867 w Chorzowie. Nowicjat odbył we Włoszech w Ivrea (1897/1898). Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1905 w Pernambuco (Brazylia). Zmarł 6 września 1929 w S. Luis Alvares (Brazylia).

Bibliografia

M. Chmielewski, Pozaszkolna działalność misyjna salezjanów polskich w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888-1910), "Seminare" nr 29 (2011), s. 290.