Sieradzki Dobromir

Z e-ncyklopedia

Sieradzki Dobromir (1932-2009), katechetyk

Sieradzki Dobromir.jpg

Urodził się 4 stycznia 1932 w Zagórzu, na terenie diecezji gdańskiej, w rodzinie Henryka i Jadwigi z d. Bauza. W 1937 roku jego rodzina zamieszkała w Katowicach. Ojciec, zawodowy oficer wojskowy, zginął na początku II wojny światowej w 1939 roku. Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego . Święceń kapłańskich udzielił mu bp Lucjan Bernacki 6 stycznia 1955 na Jasnej Górze w Częstochowie.

Był wikariuszem w Łaziskach Górnych i Niedobczycach, katechetą w Katowicach, a następnie wikariuszem w parafii św. Stanisława Kostki w Giszowcu . Po studiach z zakresu pedagogiki i katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełnił przez rok posługę kapelana w klasztorze sióstr urszulanek oraz duszpasterza akademickiego w Rybniku, zaś w 1968 roku objął funkcję rektora w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Panewnikach. Był tam także duszpasterzem studentów. Przez kilka lat był spowiednikiem Sióstr Misjonarek Miłości. W ramach prac I Synodu Diecezji Katowickiej należał do Komisji Liturgicznej i Komisji ds. Przekazu Ewangelicznego - Podkomisja Katechizacji Dzieci i Młodzieży.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie ks. Sieradzkiego w dzieło katechizacji i formację przyszłych katechetów. Od 1972 roku był wykładowcą pedagogiki i katechetyki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie . W 1977 roku został diecezjalnym wizytatorem nauki religii oraz koordynatorem sekcji referatów w ramach Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Katowicach. W 1993 roku został dyrektorem nowo erygowanego Kolegium Teologicznego Archidiecezji Katowickiej. Był także diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców oraz opiekunem szkół katolickich w archidiecezji.

Na różnych etapach swojej drogi kapłańskiej należał do gremiów diecezjalnych: Rady Liturgicznej, Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej, Rady Naukowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Katowicach; był członkiem redakcji „Wiadomości Diecezjalnych” , a także Archidiecezjalnej Komisji II Synodu Plenarnego .

W 2003 roku został zwolniony z wszystkich funkcji w Wydziale Katechetycznym oraz opiekuna szkół katolickich. Nadal posługiwał jako duszpasterz w kaplicy NSPJ w Panewnikach. W 1986 roku został obdarzony godnością kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł 12 grudnia 2009 w Panewnikach. Pogrzeb odbył się 16 grudnia 2009. Spoczął na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.

Bibliografia

J. Smolec, Nekrolog, WA 2009, nr 12, s. 703-704; J. Lisczyk, Wspomnienie o śp. ks. prałacie Dobromirze Sieradzkim, WA 2010, nr 2, s. 107-110.