Senfleben Adolf

Z e-ncyklopedia

Senfleben Adolf (1813-1889)

Urodził się 13 marca 1813 w Szymocinie (Simbsen) w pow. bolesławskim. Filozofię i prawo studiował we Wrocławiu. W 1836 roku został nauczycielem domowym w Markocie pod Kaliszem. Przeszedł do diecezji chełmińskiej, święcenia kapłańskie otrzymał 23 kwietnia 1843. Został mianowany administratorem w Złotowie. W latach 1847-1864 był proboszczem w Sławianowie. Zmarł jako emeryt w Stramburku (Trachenberg) na Śląsku 4 czerwca 1889.

Bibliografia

A. Mańkowski, Księża Ślązacy w diecezji chełmińskiej, Pelplin 1932.