Sedlaczek Franciszek

Z e-ncyklopedia

Sedlaczek Franciszek (1911-1986), proboszcz w Dębowcu

Urodził się 12 stycznia 1911 w Szopienicach. Był synem kierownika tramwaju Franciszka i Idy z d. Androsch. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Szopienicach. Następnie uczył się Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Mysłowicach oraz Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Katowicach. W 1929 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1934 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa sufragana T. Bromboszcza.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafiach: Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich oraz Trójcy Przenajświętszej w Szarleju. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: NSPJ w Piotrowicach i św. Mikołaja w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej powierzono mu opiekę duszpasterską nad kościołem filialnym pw. św. Stanisława w Starym Bielsku oraz nad zamieszkałą tę okolicę ludnością.

Po zakończeniu II wojny światowej był krótko administratorem w parafii św. Mikołaja w Pierśćcu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). 15 września 1945 mianowany administratorem w parafii św. Małgorzaty w Dębowcu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W lipcu 1957 roku został tam oficjalnie zatwierdzony na stanowisku proboszcza. Pod jego opieką znajdował się także kościół filialny pod wezwaniem św. Jakuba w Simoradzu oraz mieszkańcy tej miejscowości. Ponadto kapłańskiej pieczy ks. Sedlaczka powierzono ludność Iskrzyczyna i Kostkowic.

Okres kierowania parafią w Dębowcu był czasem jego wielkiej troski o duchowy wzrost wiernych i materialne zabezpieczenie miejscowego kościoła. Dbając także o osobisty rozwój intelektualny i swe życie religijne ks. Sedlaczek rozpoczął pracę nad doktoratem z dogmatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak kłopoty ze zdrowiem nie pozwoliły mu dokończyć tego dzieła. W sierpniu 1982 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal pozostał w Dębowcu i pomagał w miarę możliwości swemu następcy w pracy duszpasterskiej. Zmarł 19 listopada 1986 w Dębowcu i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Franciszka Sedlaczka; Schematyzm 1947-1986; Myszor, Historia diecezji, s. 354, 359; Tenże, Stosunki Kościół, s. 203, 218.