Schwab Ladislaus

Z e-ncyklopedia

Schwab (Szwab) Ladislaus (Władysław) August (1837-1912), kapelan wojskowy

Urodził się w 1837 roku. Był księdzem archidiecezji poznańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1863 w Poznaniu. W 1869 roku został ustanowiony kapelanem wojskowym w Świdnicy. W czasie wojny francusko-pruskiej zastępował ks. Walentina Morawietza, proboszcza dywizyjnego przy garnizonie w Kołobrzegu (dekanat koszaliński delegatury berlińskiej diecezji wrocławskiej; 7. pomorski pułk piechoty nr 54 w 3. Dywizji Piechoty II Korpusu). Pozostawał na urzędach: proboszcza w Kębłowie (1872–1887) i Babimoście od 1887 roku, także administratora w Trzcielu od 1896 roku i w Kosieczynie od 1898 roku oraz wikariusza w Ujściu do 31 grudnia 1903 i Długiej Goślinie od 1 stycznia 1904, dziekana dekanatu zbąszyńskiego, radcy duchownego archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Określany jako fanatyczny agitator światopoglądu narodowo-polskiego. Zmarł 6 czerwca 1912. Spoczął w Babimoście 10 czerwca 1912.

Bibliografia

Biographisches..., s. 755 ; Schematismus..., 1869, s. 159; „Postęp” (Poznań), 11 VI 1912, nr 130, s. 2; Robert Kufel, Ad memoriam, „Niedziela. Tygodnik Katolicki” (Edycja Zielonogórsko-Gorzowska), 2002, nr 45; Władysław Szwab, [w:] Wielkopolscy Księża od XVIII do XX wieku, [1], (dostęp 29 III 2014; informacja, że wyświęcony w 1864 r.); Podmokle Małe, [w:] Babimost: Gmina, Sołectwa, [2], (dostęp 29 III 2014); Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 7929 (mikrofilm O-35807), Die Personalverhältnisse des katholischen Geistlichen Ladislaus Schwab (1868–1912)