Schulz Franz

Z e-ncyklopedia

Schulz Franz (1881-?), proboszcz w Tworkowie

Urodził się 25 września 1881 w Muchorin (?) Po studiach teologicznych we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie 18 czerwca 1914. 24 sierpnia 1914 został ustanowiony wikarym w Jaworze i jeszcze w tym samym roku, 18 grudnia, został wyznaczony do pracy w parafii w Białej Prudnickiej. Przebywał tam ponad rok i 28 lutego 1916 otrzymał dekret do parafii w Katowicach, gdzie pracował obok ks. Teodora Kubiny i ks. Maksymiliana Wojtasa. Po kilku latach, 23 stycznia 1919 został przeniesiony do parafii św. Jana Chrzciciela w Ostrogu w dekanacie raciborskim. Następnie jako wikary przebywał jeszcze w parafii w Rokitnicy (od 15 listopada 1921), należącej wówczas do dekanatu bytomskiego oraz w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach (od 22 maja 1922). Z dniem 1 czerwca 1926 został ustanowiony proboszczem parafii świętych Piotra i Pawła w Tworkowie koło Raciborza, gdzie pełnił posługę kilkanaście lat. Początkowo parafianie tworkowscy byli przeciwni jego nominacji, gdyż chcieli, aby proboszczem został ks. Wilhelm Schampera tamtejszy wikary. Jednak dzięki właściwej postawie tego drugiego i uspokojeniu pewnych emocji ks. Schulz został uroczyście przyjęty przez Tworkowian i wprowadzony na urząd proboszcza. Stamtąd przeszedł do parafii w Kórnicy, dek. Strzeleczki, zostając proboszczem z dniem 25 kwietnia 1940. 19 marca 1945 do Kórnicy wkroczyły oddziały sowieckie, a następnie we wsi zorganizowano posterunek milicji. Stan niepewności co do dalszej przynależności państwowej tych terenów, a przede wszystkim poczynania nowej komunistycznej władzy odnoszącej się z pogardą do mieszkańców - Ślązaków wywołały w efekcie zamieszki w lipcu 1945 roku. Zniszczenie komisariatu milicji, walka z funkcjonariuszami i ich ucieczka ściągnęły na Kórniczan represje. W pierwszych dniach po zamieszkach dwóch mieszkańców ukrywało się w stajni przy plebanii ks. Schulza, gdzie znaleźli należyte wsparcie. Po ostrzeżeniu proboszcza przez nową władzę o sankcjach za ukrywanie poszukiwanych przenieśli się oni w inne miejsce. W swojej parafii przebywał jeszcze w 1947 roku. Według Anny Bindacz ks. Schulz zmarł w Berlinie.

Bibliografia

Schematismus 1915 – 1942; "Posłaniec Niedzielny" 1919, nr 7; „Katolik” 1926, nr 86; GN 2001, nr 19 (edycja opolska); A. Bindacz, Tworków wczoraj i dziś”, Racibórz 2007; Rocznik Administracji Apostolskiej (opolskiej) z 1947; W. Schwarz, Die Flucht und Vertreibung Oberschlesien 1945/46, Bad Nauheim 1966.