Schneider Michał

Z e-ncyklopedia

Schneider Michał (1772-1837), proboszcz w Rybniku

Urodził się 22 września 1772 w Żorach. Wykształcenie otrzymał w latach 1784-1789 w gimnazjum zakonnym z Rudach. Został wyświęcony 24 września 1796 i rok później został wikarym w Ostrzeszowie Wielkopolskim należącym do diecezji wrocławskiej. W 1804 roku został przeniesiony do Starych Koziegłów na terenie diecezji krakowskiej. Następnie był proboszczem w Pyskowicach, a w 1808 roku objął parafię Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. W latach 1820-1821 zbudował w Rybniku nowe murowane probostwo o 12 pokojach. Dochodził praw i własności parafii, również na drodze sądowej. Sprawował również urząd dziekana żorskiego oraz egzaminatora prosynodalnego. Zmarł 18 czerwca 1837 na zawał serca. Po jego śmierci parafią administrował wikary ks. Potyka.

Bibliografia

Schematismus 1828, s. 68; L. Musioł, Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku – monografia historyczna, mps 1963.