Schneider Edward

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Schneider Edward OFM (1833-1919), imię zakonne Władysław

Schneider3.jpg

Urodził się 3 lutego 1833 w Rozkochowie niedaleko Głogówka, w rodzinie inspektora folwarcznego. Kształcił się w Nysie i we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Heinricha Förstera przyjął 31 stycznia 1857. Posługę wikariacką pełnił m.in. w Koźlu oraz w Piekarach, u boku ks. Alojzego Ficka. Tutaj był także jednym ze współtwórców budowy Kalwarii Piekarskiej. 13 września 1860 przyjął franciszkańskie śluby wieczyste. Osiem lat później, 12 maja 1868 została mu powierzona funkcja administratora parafii w Gorzycach.

W latach 1869-1872 był przełożonym klasztoru franciszkańskiego w Dingelstedt w prowincji saskiej, a w latach 1872-1875 pełnił tę samą funkcję we wspólnocie franciszkańskiej w Prudniku Lesie. Tutaj zaangażował się w prace redakcyjne czasopisma „Towarzystwo Bożego Grobu” (numery 11-24), będącego periodykiem stowarzyszenia o tej samej nazwie założonego na Śląsku przez o. Schneidera w 1868 roku.

Był pierwszym śląskim misjonarzem w Palestynie, Egipcie i na Cyprze. We wrześniu 1875 roku wyjechał do Palestyny, gdzie ufundował domy zakonne sióstr boromeuszek oraz katolickie instytucje oświatowe w Emaus, Jerozolimie, Hajfie i Aleksandrii. Zbudował m.in. hospicjum w Jerozolimie oraz założył niemiecką szkołę w Aleksandrii. W 1887 powrócił na Śląsk by pomagać ks. L. Nerlichowi w budowie Kalwarii Piekarskiej. Pełnił także funkcję biskupiego spowiednika. W latach 1889-1893 był penitencjarzem we Wrocławiu, a następnie duszpasterzem robotników w kolonii w Dworzysku k. Łambinowic (1893-1903). Jest autorem Pamiętników. Utworzył Muzeum Ziemi Świętej na Górze św. Anny. W 1898 roku otrzymał od cesarza Wilhelma II Order Czerwonego Orła IV klasy. Zmarł 2 października 1919 i został pochowany we własnoręcznie wybudowanej kaplicy Trzeciego Upadku na wschodnim stoku Góry Chełmskiej w sanktuarium annogórskim.

Bibliografia

A.K. Dudek, O. Władysław Edward Schneider (1833-1919) - śląski misjonarz w Ziemi Świętej, Wrocław 2002; F. Klosa, Schneider Edward OFM (1833-1919), misjonarz, popularyzator wiedzy o Ziemi Świętej, [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 369; H. Olszar, Proboszczowie parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich. Przyczynek do dziejów Kościoła katowickiego, SSHT 2010, t. 43, z. 2, s. 427-428; J. Pixa, Towarzystwo Bożego Grobu na Ślasku w XIX w., [w:] A. Weltzel, Pomniki pobożności po ślachetnej rodzinie hrabiów z Gaszyna w Górnym Szląsku, Opole 2003, s. 19-24. Foto: Archiwum Główne Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu, Copyright zastrzeżone.