Schneider-Dziwisz SVD (1879-1952)

Z e-ncyklopedia

Schneider-Dziwisz Paweł SVD (1879-1952), misjonarz w Paranie

Urodził się 16 czerwca 1879 w Ligocie Czamborowskiej (diecezja opolska). Wstąpił do zakonu werbistów 20 kwietnia 1895 w Nysie. Pierwszą profesję otrzymał 24 października 1903 w St. Gabriel, a wieczystą 1 listopada 1906. Święcenia kapłańskie przyjął 10 lutego 1907. 21 maja 1907 wyjechał do Brazylii. Początkowo pracował jako wikariusz u o. Trzebiatowskiego w Kurytybie, a od 1908 roku przebywał na placówce w Palmeira. Następnie został przeniesiony do Ponta Grossa, a w 1912 roku do Santa Leopoldina (Tirol). Od 1919 roku posługiwał w Juiz de Pora. Jako wędrowny misjonarz odbył 3-miesięczną podróż z Guaruapuavy do Posadas w Argentynie (2500 km). Na całej swojej długości prowadziła ona leśną ścieżką zwaną "picada". W 1922 roku lub październiku 1923 roku - rozbieżności w literaturze - objął rozległą parafię Guarapuave. W grudniu 1923 roku przeniósł się do S. Jose das Pinhais. Na przełomie 1932 i 1933 roku na krótko przebywał w Virmond. Od 2 marca 1936 do 6 stycznia 1937 pracował w Sao Ibao do Triunfo (osada w 80 % zamieszkiwana przez Polaków). W 1937 roku powrócił do Guarapuava, a w 1944 roku wyjechał do Iquazu. Tam też pełnił funkcję wikariusza generalnego prałatury nullius z Foz de Iquazu. Od 1947 roku przebywał w Laranjeiras piastując również stanowisko wikariusza generalnego. Tam też zmarł 4 listopada 1952. W zachodniej Paranie pracował 34 lata.

Bibliografia

NURT svd (1985) nr 35