Schmidt Wiktor

Z e-ncyklopedia

Schmidt Wiktor (1841-1917), pierwszy proboszcz w parafii mariackiej w Katowicach

Schmidt grob1.jpg

Urodził się 4 stycznia 1841 w Raciborzu. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego w Raciborzu, w 1860 roku wstąpił na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1864. Proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach został 14 czerwca 1873. W latach 1893-1916 pełnił funkcję dziekana dekanatu mysłowickiego. W 1893 roku przewodniczył centrowemu komitetowi wyborczemu w Katowicach. Obok innych księży centrowców należał w 1896 roku do współzałożycieli „Gazety Katolickiej” w Królewskiej Hucie. W 1867 roku utworzył w Katowicach Konferencję Pań św. Wincentego à Paulo, mającą na celu opiekę nad sierotami. W 1875 roku sprowadził do Katowic ss. Elżbietanki z Nysy, które założyły klasztor i szpital niedaleko kościoła mariackiego, przy ob. ul. Warszawskiej. Zmarł 2 kwietnia 1917. Spoczął na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.

Bibliografia

Oberschlesien 16 (1917), s. 91; P. Matusiak, Ksiądz Wiktor Schmidt w świetle łacińskiej inskrypcji w katowickim kościele Mariackim, [w:] Kościół Mariacki w Katowicach. Fakty i ludzie, cz. 1, red. R. Brom, A. Suchoń, J. Śliwiok, Katowice 2006, s. 73-79; P. Matusiak, Łacińska inskrypcja w Kościele Mariackim w Katowicach, "Meander" 2005, nr 60, s. 112-121 (artykuł jest poprawioną i rozszerzoną wersją publikacji: Łacińska inskrypcja w kościele Mariackim w Katowicach, Classica Catoviciensia, "Scripta Minora" 2001, nr 2, s. 45-52); Schematismus 1918, s. 197, Schematismus 1895, s. 102; P. Newerla, Schmidt Wiktor (hasło), [w:] Raciborzanie Tysiąclecia, red. K. Gruchot, G. Wawoczny, Racibórz 2002, s. 140.