Sarnowicz Wojciech

Z e-ncyklopedia

Sarnowicz Wojciech (1943-), reżyser, scenarzysta

Sarnowicz Wojciech.jpg

Urodził się 24 stycznia 1943 w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Studium Podyplomowego PWSFTViT w Łodzi. Reżyser, scenarzysta i dziennikarz telewizyjny. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wieloletni prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego; Redaktor Naczelny (1989-1991) i Zastępca Redaktora Naczelnego ds. Programowych (2000-2003) TVP w Katowicach. Laureat wielu nagród m.in. Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury, nagrody im. Wojciecha Korfantego, zdobywca Grand Prix oraz nagrody za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Dokumentalnych Filmach o Regionach. Wykładowca akademicki. Autor kilkudziesięciu filmów dokumentalnych oraz widowisk teatralnych i telewizyjnych. Tematem jego twórczości jest przede wszystkim Górny Śląsk.

Wśród filmów wiele poświęconych jest religii i Kościołowi. Należą do nich przede wszystkim następujące pozycje:

  • Bóg Zwycięża - scenariusz i reżyseria, produkcja na zlecenie Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach 1983 r. Film o wizycie Jana Pawła II w Katowicach w czerwcu 1983.
  • III Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny - scenariusz i reżyseria, produkcja ITI 1987.
  • Mój Papież – scenariusz i realizacja, produkcja ITI 1988. Film o Adamie Bujaku – wybitnym fotografiku, oparty na jego zdjęciach poświęconych Janowi Pawłowi II.
  • Skarby Jasnej Góry – scenariusz i reżyseria, produkcja ITI 1988.
  • C-dur jest tonacją słońca – reżyseria, produkcja TVP 1993. Film o ks. Jerzym Kowoliku, twórcy orkiestry symfonicznej na opolskiej wsi.
  • …i Twoja mowa cię zdradza – scenariusz i reżyseria, produkcja TVP 1995. Film o bp. Alfonsie Nossolu.
  • Na mnie to spadło – czyli arcybiskupa Damiana Zimonia rozważania o własnym życiu - scenariusz i reżyseria (wspólnie z M. Smolorzem), produkcja Antena Górnośląska 2007.
  • Prawie cały wiek – scenariusz i reżyseria (wspólnie z M. Smolorzem), produkcja Antena Górnośląska 2008. Film o biskupie Ignacym Jeżu.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM