Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Lądku Zdroju

Z e-ncyklopedia
Ladek zdroj2.JPG

Nieopodal Zakładu Przyrodoleczniczego „Wojciech”, w sąsiedztwie źródła „Dąbrówka” mieści się barokowa kaplica zdrojowa Matki Bożej na Pustkowiu - obecnie Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Kościół polecił zbudować hrabia Zygmunt Hoffmann von Leuchtenstern. Hrabia Zygmunt Hoffman planował, że będzie on kościołem parafialnym jego państewka, które miało obejmować kupione przez niego dobra.

Jego elewację zdobią rzeźby Matki Bożej, św. Anny i św. Józefa. Nad sanktuarium góruje wieża, do której zegar ufundował pruski minister do spraw Śląska, hrabia Hoym. W swoim wnętrzu kryje barokową figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz obrazy ukazujące Matkę Maryi i św. Józefa. Zostały prawdopodobnie namalowane przez Michaela Willmanna.

Jest to budowla trzynawowa, o sklepieniach kolebkowych. W ołtarzu głównym znajduje się barokowa figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem (z 1674 roku), nad ołtarzami bocznymi zaś, wykonanymi przez A. Schmidta w 1926 roku, obrazy św. Anny i św. Józefa. W ostatnich latach w ołtarzu głównym umieszczono figurkę św. Jana Pawła II, obok pamiątek darowanych przez papieża: jego piuski oraz krzyża malabarskiego. Ponadto w kościele wiszą obrazy Wniebowzięcie NMP, Zmartwychwstanie, pochodzące z XVIII wieku i przypisywane są Michałowi Willmannowi.

Minister Hoym ufundował do kaplicy bijący zegar, który uroczyście zaczął odmierzać czas w dniu 56 urodzin fundatora 20 VIII o g. 12.00. Budowniczy kaplicy, hrabia Zygmunt Hoffmann von Leuchtenstein, zarządca hrabstwa kłodzkiego, twórca całego „nowego zdroju”, spoczął po śmierci w 1697 roku w krypcie tego kościoła. Kamienny kartusz z jego herbem znajduje się nad wejściem do zakrystii (przy ołtarzu). Przed kaplicą stoi figura Matki Boskiej ufundowana ok. 1887 roku przez Antoniego Krzyżanowskiego, budowniczego i fabrykanta poznańskiego, częstego gościa w Lądku.

Patrz również:

Bibliografia

www://wroclaw.hydral.com.pl/10586,obiekt.html