Sandanus Ludwik

Z e-ncyklopedia

Sandanus Ludwik (1823-1898)

Urodził się 20 sierpnia 1823 w Pszczynie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1851. Był wikarym w Pszowie, a następnie w Strzeleczkach. Od 29 kwietnia 1856 był proboszczem w Połomii. 22 lipca 1865 został wyznaczony na dziekana wodzisławskiego. Zmarł 26 lipca 1898.

Bibliografia

Schematismus 1869, s. 77; F. Maroń, Tematy górnośląskich konwentów dekanalnych w latach między Kulturkampfem a Pierwszą wojną światową. (Szkic faktograficzny), SSHT 1977, t. 10, s. 206; tenże, Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego, SSHT 1976, t. 9, s. 212.