Salzburg Jan

Z e-ncyklopedia

Salzburg Jan

Probostwo w Dębieńsku objął 12 września 1907. Wcześniej był wikariuszem w Marklowicach. W latach 1912-1913 prowadził rozbudowę kościoła pw. św. Jerzego w Dębieńsku. W parafii przebywał do 1923 roku. Ze względu na zmianę przynależności państwowej został przeniesiony na tereny podległe administracji niemieckiej. 15 marca 1923 objął probostwo w Mechnicy (powiat kozielski).

Bibliografia

B. Profaska, Dzieje Dębieńska, Czerwionka-Leszczyny 1998, s. 110-111; www.swjerzy-debiensko.org.pl