Saletyni

Z e-ncyklopedia

Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette MS

Łac.: Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette

Powstanie zgromadzenia i jego charyzmat jest związany z objawieniami Matki Bożej w La Salette. 19 września 1846 Maryja objawiła się dwojgu dzieciom Maksymilianowi Giraud (11 lat) i Melanii Calvat (15 lat). Orędzie saletyńskie sprowadza się do wezwania ludzi do pokuty i pojednania, a także zapowiada Boże kary dla grzeszników i obietnicę łask dla nawróconych. Założycielem saletynów jest Philibert de Bruillard, biskup diecezji Grenoble. W 1852 roku wydał on list pasterski, w którym stwierdził autentyczność objawień Matki Bożej i co za tym idzie - wierni mają prawo uznawać je za pozbawione wątpliwości i stosować się do maryjnego orędzia. W tym samym roku, 1 maja 1852, założył Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Położenie geograficzne w Alpach francuskich oraz surowość klimatu, zwłaszcza zimą, były dla młodego zgromadzenia sporym utrudnieniem w pierwszej fazie rozwoju. Wybudowanie kościoła i odpowiednich pomieszczeń do życia i pracy duszpasterskiej, a przede wszystkim złożenie pierwszych ślubów zakonnych przez 6 misjonarzy, 2 lutego 1858, rozpoczęło prawdziwe życie wspólnoty. Pierwsza kapituła generalna z 1876 roku wypracowała nową regułę, a trzy lata później (1879 rok) wydano w Rzymie dekret pochwalny. 14 maja 1890 papież Leon XIII ostatecznie zatwierdził zgromadzenie z pełnym prawem rozszerzania się według potrzeb Kościoła. Jeszcze w XIX wieku saletyni, oprócz diecezji francuskich, założyli swoje wspólnoty w kilku krajach Europy, a także w USA, Kanadzie i na Madagaskarze. Obecne zgromadzenie składa się z 8 prowincji i 3 rejonów skupiających 233 placówki i 902 zakonników. Do Polski saletyni przybyli w 1902 roku ze Szwajcarii. 9 lutego 1934 powstała samodzielna polska prowincja licząca obecnie 41 domów zakonnych i 206 saletynów. Ponadto 60 polskich misjonarzy tego zgromadzenia przebywa na misjach i zagranicą. W 1996 roku saletyni przybyli do archidiecezji katowickiej zakładając swoją placówkę w Krasowach. Orędzie Maryi z La Salette determinuje charyzmat saletynów i prowadzonego przez nich duszpasterstwa. Dlatego w centrum duchowości zgromadzenia znajduje się krzyż, który podczas objawienia miała na piersi Matka Boża. Sama Maryja będąc patronką zgromadzenia posiada tytuł Matki Bożej z La Salette Pojednawczyni grzeszników. Działalność duszpasterska saletynów rozpoczyna się na poziomie ich własnego świadectwa, w którym ukazują światu życie modlitwą, pokutą i nawróceniem prowadzącym do pojednania. Dlatego głoszą Słowo Boże w krajach misyjnych lub, np. w Polsce, poprzez misje ludowe i rekolekcje. Ewangelizacja ma zarówno wzbudzać jak i pogłębiać wiarę, a także zbliżać ludzi między sobą w atmosferze miłości i zrozumienia. Polscy saletyni prowadzą na terenie kraju 13 parafii oraz dwa sanktuaria: Dębowiec k. Jasła i Kobylanka k. Gorlic. Obok duszpasterstwa zwyczajnego i pracy misyjnej zgromadzenie bardzo się troszczy o nowe powołania. Prowadzi w tym celu ośrodki powołaniowe w Zakopanem i Mrągowie. Saletyni ewangelizują oraz upowszechniają orędzie Matki Bożej przez Wydawnictwo La Salette oraz dwumiesięcznik Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, których siedziba znajduje się w Dębowcu k. Jasła.

Dom na terenie archidiecezji katowickiej

Bibliografia

B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce. Informator o życiu konsekrowanym, Warszawa 1998, s. 107-108.