Salbert Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Salbert Wilhelm (1905-1981), proboszcz w Orzegowie

Salbert Wilhelm.jpg

Urodził się 1 stycznia 1905 w Nowym Bytomiu. Rodzicami jego byli hutnik Anzelm i Gertruda z d. Respondek. Po dwóch latach nauki w szkole ludowej w Nowym Bytomiu został przyjęty w 1916 roku do gimnazjum w Bytomiu. Po zdaniu w lutym 1925 roku matury zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Teologię studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1930 w Krakowie.

Pierwszą jego placówką wikariuszowską były Łagiewniki. W 1931 roku był przez kilka miesięcy wikarym w Józefowcu, po czym znów wrócił do Łagiewnik. W 1934 roku mianowany został etatowym nauczycielem religii w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Nowej Wsi (Wirek). W 1935 roku, w skutek reorganizacji szkół, został katechetą Państwowego Gimnazjum oraz szkoły powszechnej w tejże miejscowości. Od 1938 roku był tam również kapelanem hufca harcerskiego męskiego i żeńskiego.

Po wybuchu wojny skierowano ks. Salberta, 7 września 1939, na tymczasowego wikarego do Czarnego Lasu, a od 6 listopada 1939 do Piekar Śląskich. 28 listopada 1940 posłany został na wikarego do Ćwiklic, a 14 stycznia 1941 na wikariusza substytuta do Kończyc. W styczniu 1943 roku otrzymał dekret na substytuta w Kochłowicach. Był tam do końca wojny. 24 lipca 1945 mianowany został substytutem w Orzegowie. W parafii tej, później już jako proboszcz, pozostał ks. Wilhelm Salbert aż do przejścia w 1971 roku na emeryturę.

Oprócz troski o parafię ks. W. Salbert angażował się w sprawy ogólnodiecezjalne. W latach 1949-1959 był obrońcą węzła małżeńskiego. W 1952 roku mianowany został członkiem Komisji pro administratione bonorum temporalium Seminarium Duchownego oraz egzaminatorem prosynodalnym (a od 19 lutego 1975 synodalnym) z administracji kościelnej. Tę ostatnią funkcję spełniał do ostatnich lat życia. Jako emeryt, zamieszkał w Tarnowskich Górach. Zmarł 17 października 1981 w szpitalu w Chorzowie. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Orzegowie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wilhelma Salberta; Tamże, Akta Rzeczowe, Regimen Dioecesis, t. 4 (1956-1962), ARz 182; J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1983, nr 1, s. 14-15; Myszor, Historia diecezji, s. 473, 484; Nalepa, Zmarli kapłani, t. 2, s. 95-96; Represje wobec duchowieństwa, s. 153, 241; R. Schittko, Zadania Misji Wewnętrznej w świetle miesięcznika „Głos Misji Wewnętrznej”, SSHT 1982, t. 15, s. 125; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 299-300; J.S. Dworak, Historia parafii nowobytomskiej. Z przyczynków do historii miejscowej Nowego Bytomia , Nowy Bytom 1937, s. 160.