Sajdok Krystyna

Z e-ncyklopedia

Krystyna Sajdok (1942-2009)

Urodziła się 28 stycznia 1942 w Chełmie w rodzinie Jana i Gertrudy z d. Lichota. W latach 1960-1965 studiowała socjologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra uzyskała w oparciu o rozprawę pt. Przemiany rodziny górnośląskiej (na podstawie badań w Chełmie Śląskim). Po ukończeniu studiów kierowała Pracownią Psychologiczno-Socjologiczną w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej prowadząc badania z zakresu socjologii pracy. W roku 1973 podjęła pracę w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach. Rozprawę doktorską Psychospołeczne warunki pracy a polityka społeczna w zakładach przemysłowych obroniła w 1978 roku, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych (praca ukazała się drukiem w 1981 roku). Do roku 1992 była zatrudniona w charakterze adiunkta w Śląskim Instytucie Naukowym. Autorka kilku pozycji książkowych i wielu artykułów. Współredagowała „Kalendarz Chełm Śląski" (1995). Uzyskała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki za pracę pt. Miesiąc mojego życia (1973) oraz w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Perłę w Koronie 1992", za opowiadania Przyroda i cierpienie (1992). Współpracowała z wieloma czasopismami ogólnopolskimi i regionalnymi, m.in. „Gość Niedzielny", „Życie Mysłowic". Zmarła 28 marca 2009.

Bibliografia

Chełm Śląski. Monografia gminy i parafii, Chełm Śl. 2004, s. 455.