Sładek Rufin

Z e-ncyklopedia

Sładek Rufin (1938-2009), proboszcz w Giszowcu

Sladek Rufin.jpg

Urodził się 22 stycznia 1938 w Roju w rodzinie Emanuela i Jadwigi. W latach 1945-1952 uczęszczał do szkoły podstawowej w Roju, następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Żorach, gdzie w 1956 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze studiował przez dwa miesiące w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a potem podjął pracę jako konduktor w PKP. W czerwcu 1957 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 31 marca 1963 przyjął święcenia diakonatu z rąk bpa J. Kurpasa w kaplicy seminaryjnej w Krakowie, zaś 23 czerwca 1963 bp Herbert Bednorz udzielił mu w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla święceń kapłańskich.

Po zastępstwach wakacyjnych w Roju i Chropaczowie pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafiach: Lipiny (1963-1966), Marklowice (1966-1969), Kochanowice (1969-1971), św. Józefa w Chorzowie (1971-1975) oraz Trójcy Świętej w Bielsku-Białej (1975-1979; obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Następnie przez 25 lat był proboszczem w parafii św. Stanisława Kostki w Giszowcu. Pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Katowice Wschód, a potem był także ojcem duchownym księży tego dekanatu. Po przejściu w 2004 roku na emeryturę zamieszkał w Giszowcu. Zmarł 21 stycznia 2009 w Giszowcu i tam został pochowany.

Bibliografia

Opracowanie własne.