Rzepka Jan

Z e-ncyklopedia

Rzepka Jan (1913-2001), proboszcz w Świętochłowicach i Gorzycach

Rzepka Jan.jpg

Urodził się 21 lutego 1913 w Łaziskach Górnych w rodzinie rolnika Józefa i Ewy z d. Czardybon. Po ukończeniu czterech klas szkoły powszechnej w Łaziskach Górnych, od 1924 roku uczęszczał do Miejskiego - potem Państwowego - Gimnazjum w Mikołowie. Po maturze w 1932 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937 z rąk bpa S. Adamskiego w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Jako wikariusz początkowo pracował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym (4 września 1937 - 29 kwietnia 1940) i św. Augustyna w Lipinach (30 kwietnia 1940 - 28 kwietnia 1942). W latach 1942 - 1946 pełnił posługę duszpasterską w Pawłowie, gdzie od 16 czerwca 1942 do 26 kwietnia 1945 był adiutorem. Następnie został wikarym w Miasteczku Śląskim (od 1946 roku do 5 października 1948). Od 6 października 1948 do 22 lipca 1957 pozostawał administratorem, a od 23 lipca 1957 do 24 maja 1964 proboszczem w parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach. 4 czerwca 1960 został dziekanem dekanatu świętochłowickiego. Pozostawał nim do 24 maja 1964.

25 maja 1964 został proboszczem parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach. 25 maja 1970 został wybrany dziekanem dekanatu gorzyckiego. Z tej funkcji złożył rezygnację 8 maja 1981. Ks. Rzepka był członkiem I Synodu Diecezji Katowickiej, a 30 maja 1975 został mianowany członkiem prezydium IV Sesji Synodu. W latach 1970 - 1985 był wizytatorem domów ss. boromeuszek na terenie diecezji katowickiej. Od 1975 do 1985 roku pozostawał członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. W uznaniu zasług dla Kościoła 20 listopada 1973 otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości. Po przejściu 25 maja 1987 na emeryturę zamieszkał w Gorzycach. 15 kwietnia 1989 został ojcem duchownym kapłanów dekanatu gorzyckiego. Zmarł 20 marca 2001 w Gorzycach; trzy dni później spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Rzepki, sygn. AP 1008; Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej, red. J. Myszor, Katowice 2009, s. 346-347; H. Olszar, Proboszczowie parafii Św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich. Przyczynek do dziejów kościoła katowickiego, SSHT 2010, t. 43, z. 2, s. 436-437.