Ryzner Zenon

Z e-ncyklopedia

Ryzner Zenon (1954-), proboszcz w Tychach

Ryzner Zenon.jpg

Urodził się 5 lipca 1954 w Niedobczycach-Popielowie. W 1980 roku ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie. Magister teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Był wikariuszem w Tychach, a potem kapelanem szpitalnym w Katowicach - Ochojcu. Licencjat z teologii zdobył w 2000 roku w PAT w Krakowie. Ukończył na Uniwersytecie Śląskim studia podyplomowe w zakresie zarządzania pomocą społeczną. Od 1991 roku jest współpracownikiem dyrektora Caritas diecezji. Był inicjatorem i budowniczym oraz pierwszym dyrektorem Ośrodka św. Elżbiety w Rudzie Śląskiej; organizator i pierwszy dyrektor Hospicjum im. Jana Pawła II w Katowicach. Od 2001 roku był zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej. W latach 2003 - 2014 był dyrektorem Domu św. Józefa (Dom Księży Emerytów). W 2005 roku metropolita katowicki abp Damian Zimoń mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. Od 2012 roku kapelan Jego Świątobliwości (prałat). W 2014 roku objął urząd proboszcza parafii św. Krzysztofa w Tychach.

W 2012 roku został mianowany delegatem biskupim do spraw księży emerytów i chorych. Członek Komisji ds. Duchowieństwa II Synodu Archidiecezji Katowickiej. 12 grudnia 2018 otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca nominujący go na dziekana dekanatu Tychy Nowe z dniem 1 stycznia 2019. Urząd ten pełnił do 2021 roku. Z dniem 31 lipca 2021 przeszedł na kapłańską emeryturę.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM; [1] (dostęp: 2.06.2021)