Ryguła Antoni

Z e-ncyklopedia

Ryguła Antoni (1931-2002 ), proboszcz w parafii Trójcy Świętej w Koszęcinie

Urodził się 7 maja 1931 w Piasku k. Pszczyny. W 1959 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w pszczyńskim liceum, a następnie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w Katowicach 5 czerwca 1955 z rąk bpa Zdzisława Golińskiego. Jako wikariusz pracował w parafiach: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie (30 stycznia 1956-6 lutego 1958), Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli (7 lutego 1958-30 sierpnia 1961), Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (31 sierpnia 1961-18 grudnia 1964) i św. Antoniego z Padwy w Siemianowicach Śląskich.

W maju 1966 roku podjęto decyzję o zorganizowaniu samodzielnej parafii wokół kościoła Trójcy Świętej w Koszęcinie. Rektorem przyszłej parafii został mianowany ks. Ryguła, który przybył na nową placówkę 25 lutego 1967. 10 grudnia 1977 bp Herbert Bednorz podniósł rektorat Trójcy Świętej do rangi samodzielnej parafii, a jej pierwszym proboszczem został ks. Ryguła. Obok pracy duszpasterskiej wykazał się on umiejętnością opieki nad zabytkowym, drewnianym kościołem. Dlatego wykonywał sukcesywnie remonty poszczególnych części kościoła i jego otoczenia. Między innymi wyremontowano dach i wieżę, wymieniono podłogi, uporządkowano cmentarz, wyremontowano organy oraz wybudowano probostwo. W 1999 roku zawieszono na wieży trzy dzwony, z których największy (700 kg) ufundował ks. Ryguła. Zmarł 27 kwietnia 2002. Został pochowany 1 maja na cmentarzu przy kościele Trójcy Świętej.

Bibliografia

J. Myrcik, Zabytkowy kościół Świętej Trójcy w Koszęcinie, Koszęcin 2003, s. 28-31; tenże, Koszęcińskie kościoły i kapliczki, Tarnowskie Góry 1998, s. 48-49; www.kuria.gliwice.pl.