Rychlikowski Augustyn

Z e-ncyklopedia

Rychlikowski Augustyn (1930-1999), misjonarz w Zambii, proboszcz w Czarnym Lesie

Rychlikowski Augustyn.jpg

Urodził się 2 września 1930 w Radlinie I-Kolonia Obszary. Tam również uczęszczał w latach 1937–1944 do szkoły podstawowej. Po wojnie kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Rybniku. W 1950 roku zdał egzamin dojrzałości, po czym wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1955 z rąk bpa Z. Golińskiego.

Po zastępstwach wakacyjnych w Niedobczycach i Dębieńsku pracował jako wikariusz w parafiach: Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (1955–1957), św. Jacka w Katowicach Ochojcu (1957–1960), św. Wawrzyńca w Wirku (1960–1964), św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (1964–1967) oraz Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (1967–1968), pełnił w tej parafii funkcję wikariusza ekonoma. W lutym 1969 roku został administratorem parafii NSPJ w Mysłowicach. Był wicedziekanem oraz dziekanem dekanatu mysłowickiego. Podczas I Synodu Diecezji Katowickiej pracował w Komisji do spraw Przekazu Ewangelicznego (w Podkomisji Katechizacji Dorosłych). Sprawował również duchową opiekę nad młodymi kapłanami.

W 1977 roku zwrócił się do bpa z prośbą o zezwolenie na wyjazd do pracy misyjnej. Po przygotowaniu w Londynie w lutym 1979 roku przybył do Zambii. W 1986 roku odbył półroczny Kurs Odnowy Teologicznej we Włoszech. W 1987 roku ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pracy misyjnej i na krótko został wikariuszem w parafii św. Antoniego w Rybniku. Następnie został proboszczem parafii Ducha Świętego w Czarnym Lesie. Wybudował w niej dom parafialny. W 1996 roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał początkowo w Czarnym Lesie, a następnie w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 6 grudnia 1999 w szpitalu w Katowicach Ochojcu. Pochowany został 10 grudnia 1999 w Czarnym Lesie.

Bibliografia

AKKat, Akta personalne ks. Augustyna Rychlikowskiego; Schematyzm 1958-1995; Nekrolog, GN 2000, nr 2, s. 21; S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, s. 197, 206; M. Piesiur, Kościół katowicki dla misji. Misyjne dzieło Kościoła katowickiego w świetle dokumentów papieskich od Maximum illud do Redemptoris missio, Katowice 2009, s. 108.