Ruch wstrzemięźliwości i abstynencki

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Bienek Lucjan, Działalność trzeźwościowa ks. kan. Jana Alojzego Ficka na tle odrodzenia moralno-religijnego Górnego Śląska w II – połowie XIX wieku, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Grzegorzek Jan, Działalność ks. Jana Kapicy na polu odnowy życia religijnego na Górnym Śląsku (1898-1930), Kraków 1976 mps Biblioteka WTl UŚ.
 • Immerwahr Walter, Tarnowitzer Trinkerbussen im 16. Jahrhundert, Oberschlesien 9 (1910), s. 250-253.
 • Kapica Jan, Duszpasterstwo a ruch trzeźwości, Włocławek 1912.
 • Kapica Jan, Zapytania o pijaństwie i pijakach. Napisał dla oświaty ludu naszego ..., Bytom [1902]
 • Myszor Jerzy, Ks. Jan Kapica (1866-1930) - karta z dziejów ruchu abstynenckiego na Górnym Śląsku, SSHT 22 (1989), s. 121-130
 • Myszor Jerzy, Ks. Jan Kapica (1886-1930), [wstęp i antologia tekstów], [w:] Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologia ich pism, red. M. P. Romaniuk, t. 2, Warszawa 1996, s. 165-190.
 • Myszor Jerzy, Ks. Jan N. Ficek, [opracowanie i antologia tekstów], [w:] W trosce o trzeźwość narodu, t. 1, red. Marian P. Romaniuk, Warszawa 1994, s. 117-139, [ruch trzeźwosciowy].
 • Myszor Jerzy, Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1884 -1914, ŚSHT 14 (1981), s. 219-232.
 • Orzeł Stanisław, Motywacja abstynencji w ruchu przeciwalkoholowym „Krucjata wstrzemięźliwości” (1957-1960), Lublin 1980, mps Biblioteka WTL UŚ., [ks. Blachnicki].
 • Pamiętnik dziesięcioletniej pracy abstynenckiej na Górnym Śląsku 1923-1933, Katowice 1933.
 • Prus Konstanty, O walce z pijaństwem na Śląsku Górnym za czasów księdza Ficka (w roku 1944). Zarys historyczny, Bytom 1914.
 • Romaniuk Marian P., Ks. Józef Czempiel (1883-1942), proboszcz hajducki. [życiorys i antologia tekstów], [w:] Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologia ich pism, t. 2, red. Marian P. Romaniuk, Warszawa 1996, s. 51-68.
 • Schneider A., Über den Alkoholmissbrauch in Oberschlesien, Oberschlesien 1 (1902), s. 13-15; 85-91.
 • Szteinke Anzelm Janusz, Antoni Brzozowski (1805-1890), [życiorys, antologia tekstów), [w:] Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku, t. 1, red. Mariana P. Romaniuk, Warszawa 1994, s. 61-70, [franciszkanin, kaznodzieja w czasie akcji trzeźwościowej w 1844].
 • Wieczorek Andrzej, Działalność ojców Kamilianów w szpitalu dla alkoholików pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Tarnowskich Górach w latach 1904-1909, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Wycisło Janusz, Ksiądz infułat Jan Kapica - przywódca ludu górnośląskiego, Pszczyna 1995.


Życie religijno - moralne