Rink Józef Adrian

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rink Józef Adrian (1775-1830), proboszcz w Chełmie Śląskim

Urodził się w 1775 roku w Kupp, powiat opolski, wstąpił do premonstratensów. Znaczną część kapłańskiego życia związał z Bytomiem, gdzie przez jakiś czas pracował jako duchowny, bez określonej funkcji i przynależności parafialnej. W 1805 roku znajdujemy go jeszcze wśród premonstratensów bytomskich, a 9 maja 1809 z akt wikariatu generalnego dowiadujemy się, że ks. Rink objął parafię w Żyglinie, którą kierował do 21 listopada 1817. Miał zacięcie historyka, m.in. uporządkował dokumenty parafii żyglińskiej. W grudniu 1817 roku po usilnych staraniach objął parafię w Chełmie. W 1828 roku musiał opuścić Chełm na skutek pewnej bliżej nieokreślonej denuncjacji. Wiadomo tylko, że procesował się z chłopami chełmskimi, którzy usiłowali przejąć pola farskie. Nie skorzystał z przysługujących mu środków obrony w toczącym się przeciw niemu procesie. W zamian otrzymał od landrata raciborskiego propozycję objęcia z dniem 16 sierpnia 1829 parafii Wojnowice w dekanacie raciborskim. Ks. Rink przybył do nowej parafii, ale po jakimś czasie opuścił ją i powrócił do Chełmu. Powodem mogło było to, że nie poczekał na oficjalną zgodę ze strony wikariatu generalnego we Wrocławiu. Dopiero wtedy, gdy nadprezydent rejencji opolskiej dokumentem z 4 listopada 1829 potwierdził prezentę na Wojnowice za zgodą biskupa wrocławskiego E. Szymońskiego, ks. Rink ostatecznie opuścił Chełm. Przeżycia związane z przenosinami oraz kradzież, do jakiej doszło w Wojnowicach z 19 na 20 grudnia 1830 spowodowały jego śmierć.

Bibliografia

Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. Myszor, Chełm Śląski 2004; A. Weltzel, Geschichte des Ratiborer Archiprezbyterats Breslau 1898, s. 558-559; GN 1994, nr 29 [wydanie gliwickie].