Resiak Franciszek

Z e-ncyklopedia

Resiak Franciszek (1938-), proboszcz parafii Ducha Świętego w Tychach

Urodził się 19 marca 1938 w Podrudzie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961 w Katowicach. Jako wikariusz pracował w Piotrowicach i Skoczowie, gdzie był też duszpasterzem odpowiedzialnym za kościół filialny w Nierodzimiu. Następnie był proboszczem w Jaworzynce (1968-1972) i Paprocanach (1972-1980). W 1980 roku został budowniczym nowego kościoła i proboszczem parafii Ducha Świętego w Tychach-Żwakowie. W 1979 roku brał aktywny udział w obronie kamiennego krzyża przy ul. Dzierżyńskiego w Tychach (obecnie ul. Stefana Grota-Roweckiego). W czasie stanu wojennego wspomagał strajkujących górników kopalń Ziemowit i Piast, za co otrzymał po obaleniu komunizmu mundur górniczy, szpadę i tytuł „Zasłużony dla kopalni Piast”. W latach 90. XX wieku, na prośbę protestujących pracowników, był jednym z negocjatorów podczas strajku w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach.

W 2006 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie parafii w Urbanowicach. Kapelan Jego Świątobliwości (2000) i kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej w Katowicach (1982).

Bibliografia

Opracowanie własne.