Pyrsz Alojzy

Z e-ncyklopedia

Pyrsz Alojzy (1913-1981), proboszcz w Kochłowicach

Pyrsz A1937.jpg

Urodził się w Brzezinach Śląskich 18 czerwca 1913 w rodzinie nadgórnika Ignacego i Matyldy z d. Rudy. Po maturze w Chorzowie i studiach teologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie 20 czerwca 1937 z rąk bpa S. Adamskiego w prokatedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Od 1 września 1937 do 16 stycznia 1940 był wikarym w Biertułtowach, od 16 stycznia 1940 do 31 marca 1943 w Szarleju. Po aresztowaniu ks. prob. Edwarda Pawlaka w Rojcy tam został mianowany substytutem 31 marca 1943. 18 października 1946 został mianowany notariuszem Sądu Biskupiego w Katowicach, a dwa lata później wikarym w parafii katedralnej. Ten ostatni dekret został po dwóch latach, z powodu niewydolności krążenia i hipertonii, zamieniony na tzw. służbę hebdomadariusza przy katedrze na zmianę z ks. Sylwestrem Durczokiem, ks. Józefem Kurpasem i ks. Romualdem Rakiem.

31 marca 1954 został mianowany sędzią posynodalnym – tę funkcję pełnił wiernie aż do śmierci. 19 września 1958 został administratorem, a w dwa lata później proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach i dziekanem dekanatu kochłowickiego. W 1971 roku spełniły się jego życzenia: videre Petrum w czasie pielgrzymki do Rzymu. 20 maja 1977 został powołany do grona kanoników honorowych Kapituły Katedralnej Katowickiej. Po kilku próbach leczenia szpitalnego i rehabilitacji zmarł w szpitalu w Bielszowicach, 31 marca 1981, a pochowany został w parafii proboszczowania w Kochłowicach 3 kwietnia 1981.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alojzego Pyrsza; Nekrolog, WD 1984, nr 2, s. 71; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 80; A. Dziurok, Aparat bezpieczeństwa wobec biskupów i kurii katowickiej w latach 1945-1956, [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa 2009, s. 78; Ł. Marek, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej w latach 1956-1970, [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa 2009, s. 90; Pyrsz Alojzy (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 203-204.