Pucher Wawrzyniec

Z e-ncyklopedia

Pucher Wawrzyniec (1875-1941), proboszcz w Piekarach

Pucher Wawrzyniec.jpg

Urodził się 2 lipca 1875 w Łaziskach Górnych w rodzinie chałupników Michała i Marii z d. Góralczyk. Jego młodszy brat Paweł także obrał drogę kapłaństwa. W latach 1877-1887 uczęszczał do gimnazjum w Bytomiu. 20 marca 1887 zdał egzamin dojrzałości. Po maturze został przyjęty na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów był również słuchaczem wykładów z literatury polskiej oraz członkiem, a przez dwa lata prezesem „Kółka Polskiego". 22 czerwca 1901 przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz od 2 października 1901 pracował w Bogucicach, gdzie dał się poznać jako duszpasterz młodzieży i znakomity organizator. 1 kwietnia 1911 został przeniesiony do Dąbrówki Małej, gdzie 12 grudnia 1912 pomimo sprzeciwu nadprezydenta Śląska otrzymał nominację na stanowisko proboszcza.

Po zakończeniu I wojny światowej, ze względu na propolskie przekonania, był prześladowany przez Grenzschutz. Dostał również kilka anonimowych listów z pogróżkami, które 25 stycznia 1914 zostały opublikowane w „Gazecie Ludowej". 17 czerwca 1924 został mianowany proboszczem w Piekarach Śląskich. Odnowił kościół parafialny i kalwarię. Był odpowiedzialny za przygotowania do uroczystości koronacji obrazu Matki Boskiej. Przyczynił się do rozszerzenia kultu maryjnego w diecezji. W uznaniu zasług został mianowany radcą duchownym i szambelanem papieskim. Zmarł 19 października 1941 w szpitalu w Bytomiu. Został pochowany w Piekarach.

Bibliografia

Schematyzm 1924-1925; WD 1926, nr 9, s. 64; 1926, nr 13, s. 84; 1927, nr 10, s. 67; 1927, nr 11, s. 73; 1931, nr 9, s. 110; WD 1970, nr 5-7, s. 121; Myszor, Historia diecezji, s. 61 i nn.; I. Mierzwa, Działalność Wydawnicza diecezji katowickiej w pierwszym pięćdziesięcioleciu jej istnienia, NPrz 1975, t. 44 , s. 127, 128; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 193; J. Kiedos, Zanim powstała Akcja Katolicka... Zarys dziejów polskich młodzieżowych organizacji katolickich na Górnym Śląsku do 1933 roku, Bielsko-Biała 1997, s. 41 i nn; E. Wyglenda, Pucher Wawrzyniec (hasło), [w:] Słownik Biograficzny Ziemi Pszczyńskiej, s. 236-237; Martyrologium, s. 202; Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, red. J. Myszor i J. Konieczny, Katowice 2003, s. 117; Pucher Wawrzyniec (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 200-201.