Pucher Robert

Z e-ncyklopedia

Pucher Robert (1912-1990)

Pucher Robert.jpg

Urodził się 29 lutego 1912 w Łaziskach Górnych, w rodzinie Andrzeja i Anny z d. Ucka. Do szkoły podstawowej uczęszczał najpierw w Łaziskach Górnych, a potem w Łagiewnikach Śląskich. Po ukończeniu czterech klas rozpoczął naukę w gimnazjum męskim w Chorzowie, po roku przeniósł się do gimnazjum męskiego im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach. Nosząc się z zamiarem wstąpienia do Seminarium Duchownego zamieszkał w Konwikcie Biskupim w Tarnowskich Górach (1924). W tym też mieście, w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła, 20 kwietnia 1926 został bierzmowany przez bpa A. Hlonda. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (1931) wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1936.

Po zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii został wikariuszem w Kochłowicach (od 1 września 1936). Po uwięzieniu proboszcza kochłowickiego był wikariuszem-substytutem w tej parafii. 30 sierpnia 1940 mianowany został wikariuszem w Miedźnej, a od 20 kwietnia 1942 duszpasterzował jako wikariusz w Brzezinach Śląskich. Kolejną jego placówką była Mszana, gdzie został posłany jako administrator dekretem z dnia 7 lipca 1942. 26 kwietnia 1945 został mianowany wikariuszem w Lipinach, a 5 kwietnia 1946 wikariuszem w Łagiewnikach Śląskich, zaś 19 października 1946 mianowano go administratorem parafii Wilcza. Przed przeniesieniem się do Wilczy był krótko na zastępstwie w Lasowicach w charakterze substytuta.

W sierpniu 1957 roku został proboszczem parafii Wilcza. Dzięki jego staraniom wybudowano, w należących do parafii Wilcza Szczygłowicach, kościół i probostwo. W maju 1962 roku zwrócił się kurii diecezjalnej z prośbą o utworzenie w Szczygłowicach odrębnej placówki duszpasterskiej. W tym samym piśmie prosił o powierzenie mu innej parafii „dla dobra obydwu placówek duszpasterskich”, ze względu na ewentualny brak zrozumienia tej inicjatywy ze strony parafian z Wilczy i Szczygłowic. Dekretem z dnia 6 września 1962 został przeniesiony do parafii św. Wawrzyńca w Wirku, gdzie był proboszczem aż do przejścia na emeryturę (1977). W czasie administrowania przez niego w tej parafii trzykrotnie przeprowadzano remont budynku kościoła z powodu szkód górniczych. Jako emeryt zamieszkał na terenie parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku. Zmarł 21 lutego 1990 w szpitalu w Rybniku. Eksportacja zwłok ks. Roberta Puchera do kościoła pw. św. Antoniego w Rybniku odbyła się 23 lutego 1990. Pogrzeb był tego samego dnia w parafii św. Wawrzyńca w Wirku.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Roberta Puchera; Schematyzm 1932-1986; J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1990, nr 5, s. 189-190; A. Marek, Model życia, s. 122; J. Wycisło, Pucher Robert (hasło), [w:] Słownik biograficzny, s. 337-339; Kiedos, Ci którzy pracowali, s. 261-291.