Przyjaciel - pismo parafii śś. męczenników Jana i Pawła w Dębie

Z e-ncyklopedia

Periodyk wydawany przez parafię św. Jana i Pawła Męczenników w Dębie (dzielnica Katowic). Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2001 roku. Drukowany jest jako miesięcznik w formacie A4. Składa się z dwudziestu stron. W całości w kolorze. Zawiera porządek nabożeństw na cały nadchodzący miesiąc oraz artykuły o charakterze formacyjnym. Na wewnętrznej oraz ostatniej stronie okładki publikowany jest fotoreportaż z wydarzeń mających miejsce w parafii. Publikowane są też podstawowe informacje na temat funkcjonowania wspólnoty. Periodyk ukazuje się również na parafialnej stronie internetowej.

Bibliografia

Opracowanie własne.