Przybyła Stanisław

Z e-ncyklopedia

Przybyła Stanisław OMI (1907-1974), wykładowca historii Kościoła i patrologii

Urodził się 21 kwietnia 1907 w Biedaszkach-Folwarku k. Kępna w rodzinie Piotra i Joanny z d. Kawula. Naukę w zakresie szkoły średniej odbył w Małym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Lublińcu i w Krobi w latach 1922-1926. Kanoniczny nowicjat rozpoczął w 1926 roku w Markowicach na Kujawach, a pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1927. Po nowicjacie dalszą formację zakonną oraz studia teologiczne odbywał w Rzymie w Międzynarodowym Scholastykacie Oblatów Maryi Niepokalanej. Tam złożył śluby wieczyste 15 sierpnia 1930 oraz przyjął święcenia kapłańskie 26 czerwca 1932. Również w 1932 roku obronił doktorat z filozofii. Nie powrócił jednak na stałe do Polski kontynuując dalsze studia w Irlandii. Dopiero w 1937 roku rozpoczął pracę dydaktyczną jako profesor i wychowawca w Krobi. Po wojnie uczył w reaktywowanym Małym Seminarium w Lublińcu (1946-1950), a od 1950 roku do śmierci był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Oblatów w Obrze. Wykładał historię Kościoła, patrologię, pedagogikę i sztukę sakralną. Zmarł w szpitalu w Poznaniu 23 września 1974. Został pochowany na cmentarzu oblackim w Obrze.

Bibliografia

J. Pielorz, Oblaci polscy (1920-1970), Rzym 1970, s. 90; Dodatkowe informacje dzięki uprzejmości o. Pawła Latuska OMI, Sekretarza Prowincjalnego w Poznaniu.