Przybyła Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przybyła Józef (1942-), proboszcz w Hołdunowie

Urodził się 10 lipca 1942 w Pszczynie. Był najmłodszym z czworga rodzeństwa. Naukę w Technikum Włókienniczym w Bielsku Białej, a następnie w seminarium duchownym łączył z pracą na budowach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1967 roku z rąk bpa Herberta Bednorza. Magisterium z teologii uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył (czterosemestralne) studia podyplomowe w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (2004).

Był duszpasterzem w parafiach: w Skoczowie (1967 - 1970; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Siemianowicach Śląskich (1970 - 1971), Chorzowie (1971 - 1974), Katowicach - Tysiącleciu (1974 - 1978), Cieszynie (1978 - 1981) - kościół akademicki św. Krzyża. Od 1 sierpnia 1981 był proboszczem parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Hołdunowie, gdzie postarał się o wybudowanie nowego kościoła. W 1990 roku został wybrany dziekanem dekanatu bieruńskiego. Od 2003 roku jest kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. W 2008 roku przeszedł na emeryturę. Mieszka w Hołdunowie.

W uznaniu zasług dla lokalnej społeczności, w 2001 roku Rada Miasta Lędziny nadała ks. Józefowi Przybyle honorowy tytuł Zasłużony dla Miasta Lędziny; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Wałęsę. Posiada także złoty pierścień górniczy - symboliczny wyraz podzięki za mediację w czasie strajków górniczych w KWK Ziemowit w stanie wojennym, ofiarowany mu w Lędzinach 3 grudnia 1998. Jest laureatem Nagrody Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury za 2005 rok - Clemens Pro Publico Bono, za wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i ochrony jej dóbr.

Bibliografia

J. Przybyła, Cokolwiek czynicie słowem lub czynem..., Bieruń, Lędziny 2006, s. 6 - 7.