Powiernik Rodzin

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czasopismo “Powiernik Rodzin” ukazywało się w Diecezji Katowickiej w latach 1989-1999. Miesięcznik był wydawany z inicjatywy Kurii Metropolitarnej w Katowicach. Jak wskazuje jego tytuł był przeznaczony dla całych rodzin. Każdy członek rodziny mógł znaleźć w nim coś dla siebie. Obok artykułów z dziedziny psychologii, terapii, życia religijnego, pisanych przez specjalistów, pismo zawierało działy, do których materiałów dostarczało codzienne życie. W cyklu Rozmowy w poradni czytelnicy mogli przeczytać o ludzkich dramatach, ale nie brakowało także historii szczęśliwych. Specjalna rubryka Powiernik nastolatków obejmowała krótkie opowiadania, głębokie treściowo, skłaniające do zadumy, ale pozbawione łatwego dydaktyzmu. Kącik literacki przedstawiał twórczość najmłodszych, a Bajeczka ortograficzna uczyła zasad języka polskiego. Najwięcej artykułów poświęcano planowaniu rodziny i odpowiedzialnemu rodzicielstwu, godnemu wychowaniu i przygotowaniu potomstwa do dorosłego życia. Sumując te fakty można stwierdzić, że “Powiernik” był pismem przynoszącym ciekawostki, prezentującym kompetencję w podawaniu informacji oraz dbałość o ich jakość. Przy tym posiadał efektowną szatę graficzną.

Wydawnictwo zostało stworzone w dużej mierze z myślą o pracownikach Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w Katowicach. Jego inicjatorem był ks. dr Henryk Krzysteczko, który pełnił funkcję dyrektora ośrodka. Od momentu powstania pisma, do ukazania się jego ostatniego numeru, ks. Krzysteczko był redaktorem naczelnym pisma. Pismo było początkowo przeznaczone tylko dla powierników rodzin, o czym świadczy znajdujący się w stopce redakcyjnej zwrot “do użytku wewnętrznego”, a także podtytuł: “okólnik Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w Katowicach”. Podtytuł ten zamieszczano na stronie tytułowej od numeru 1. z 1989 roku do numeru 12. z 1990 roku.

Zgodnie z ideą redaktora naczelnego, zawartą w słowach Pismo nasze będzie służyło integracji współpracowników duszpasterstwa rodzin , "Powiernik" miał przede wszystkim służyć pomocą, pełnić funkcję dydaktyczną. Artykuły zamieszczane na jego łamach, pisane przez naukowców i specjalistów z określonych dziedzin, umożliwiały powiernikom pogłębianie wiadomości, dokształcanie się i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z ludźmi. Drukowano także materiały będące wynikami pracy powierników i duszpasterzy. Pisząc o kontaktach z rodzinami, autorzy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, a co najważniejsze skorzystać z rad współpracowników.

Od 1991 roku, czyli od trzeciego roku ukazywania się czasopisma, można zauważyć jego nieustający rozwój. Dbając o swoich czytelników, redakcja zapewniała coraz ciekawsze i obszerniejsze artykuły, starając się o atrakcyjną szatę graficzną, która przyciągała uwagę. Krąg odbiorców bardzo szybko się poszerzał. “Powiernik Rodzin” stał się nie tylko łącznikiem duszpasterzy z rodzinami w kraju, ale także służył rodzinom mieszkającym poza ojczyzną, scalając je z Kościołem w Polsce.

Bibliografia

J. Lortz, Miesięcznik “Powiernik Rodzin” (Katowice) 1989-1999 – próba monografii bibliograficznej, Katowice 2000, pr. mgr. w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ ; J. Lortz, Miesięcznik "Powiernik Rodzin" (Katowice) 1989-1999, SSHT 2010, t. 43/1, s. 162-167.