Polok Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Polok (Pollok) Wilhelm (1912-1993), proboszcz w Krasowach

Polok Wilhelm.jpg

Urodził się 6 kwietnia 1912 w Bielszowicach w rodzinie Franciszka i Anny z d. Szołtysek. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszechnej w Bielszowicach, został przyjęty w 1925 roku do Gimnazjum Państwowego w Katowicach, a stamtąd przeniósł się do Gimnazjum Państwowego w Mikołowie, gdzie w 1935 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1935-1939 odbył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąc równocześnie alumnem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 grudnia 1939 z rąk bpa Stanisława Adamskiego w kaplicy kurialnej w Katowicach.

Od marca 1940 do połowy kwietnia 1942 roku pracował jako wikariusz współpracownik ad interim w Lędzinach, a następnie w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Świętochłowicach. W 1943 roku został powołany do wojska niemieckiego. Po opuszczeniu jednostki wojskowej ukrywał się do końca wojny. Dekretem Kurii Diecezjalnej w Katowicach z 18 marca 1946 przeniósł go do parafii MB Różańcowej w Halembie. W Halembie pozostał do 4 stycznia 1949. Przez następne dwa lata pracował w parafii św. Mikołaja w Lublińcu, skąd został przeniesiony w 1951 roku na stanowisko wikariusza do Załęża. Był tu znowu „prawą ręką" proboszcza, ks. dra Wilhelma Pluty. Prowadził agendy parafialne i uczestniczył w imieniu proboszcza w posiedzeniach Rady Parafialnej.

Na początku lutego 1957 roku ks. Polok został substytutem parafii św. Józefa w Krasowach, od 10 stycznia 1962 - administratorem, a od 1966 roku - proboszczem. Egzamin proboszczowski zdał w 1958 roku po przedstawieniu pisemnego opracowania pt. Parafia Krasowy. Z powodu trwałych kłopotów ze zdrowiem poprosił bpa Herberta Bednorza o przeniesienie go w stan spoczynku. Biskup katowicki przyjął rezygnację 13 grudnia 1978 i podziękował mu za wieloletni wkład pracy i modlitwy, zdrowia i umiejętności w niełatwą w tych czasach administrację parafii św. Józefa w Krasowach.

Ks. Wilhelm Polok zamieszkał na emeryturze w sąsiedniej parafii w Kosztowach, gdzie służył w miarę sił pomocą duszpasterską. Zmarł 21 października 1993. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył wikariusz generalny ks. Wiktor Skworc. Ks. Polok spoczął na cmentarzu parafialnym w Krasowach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wilhelma Poloka; Schematzym 1938 - 1992; WD 1993, nr 11, s. 537-540, GN 1993, nr 45, s.10; L. Musioł, Monografia historyczna miejscowości Krasowy - Kosztowy - Wesoła, Mysłowice 1995; B. Woźnica, Te Deum za długie lata posługi kapłańskiej, "Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1989", s. 90.