Poloczek Teodor

Z e-ncyklopedia

Poloczek Teodor (1932-), misjonarz

PoloczekTeodor.jpg

Urodził się 27 stycznia 1932 w Kochłowicach jako pierwsze dziecko Józefa i Gertrudy z d. Krzymyk. Ma jeszcze młodszą siostrę Antoninę. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kochłowicach, a gimnazjum i liceum ukończył w Wirku. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w 1950 roku, przez rok pracował jako korektor w Dzienniku Zachodnim. Następnie rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w Katowicach. Był wikarym w Nowym Bytomiu (1956-1959), Bielsku-Białej (1959-1960; obecnie diecezja bielsko-żywiecka) i Maciejkowicach. Następnie został mianowany przez bpa H. Bednorza administratorem parafii Ducha Świętego w Chorzowie, gdzie dokończył budowę kościoła po aresztowaniu ks. dr. Karola Nawy. Po dokończeniu budowy kościoła został referentem gospodarczym w kurii diecezjalnej. Po pięciu latach pracy w kurii otrzymał dekret na urząd administratora parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie (1966-1969). Poruszony artykułem ks. abpa Adama Kozłowieckiego postanowił poświęcić się służbie misyjnej. W 1970 roku został posłany na misje do Zambii. Po przybyciu na miejsce przeszedł czteromiesięczny kurs języka cibemba. Po śmierci jednego z ojców jezuitów został posłany do Mpudne niedaleko Kabwe, gdzie przez 4 lata udało mu się wraz z bratem Ubermanem wybudować probostwo oraz klinikę dla mężczyzn. W 1974 roku nie przedłużono mu pobytu w Zambii i wyjechał do Rzymu. Następnie został skierowany do pracy w Anglii, gdzie pracował duszpastersko w parafii: Derby (1974-1976), Huddersfield (1976-1979), Brathord, Coventry oraz w parafii na Devonia Road w Londynie. W 2000 roku wrócił do kraju i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach.

Bibliografia

M. Piesiur, Kościół katowicki dla misji. Misyjne dzieło Kościoła katowickiego w świetle dokumentów papieskich od Maximum illud do Redemptoris missio, Katowice 2009, s. 190; Ł. Marek, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej w latach 1956-1970, [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa 2009, s. 90, 114 ; Chyba nie mam wyjścia, GN 2016, nr 28, s. VI, (dodatek katowicki).