Plesiński Damian

Z e-ncyklopedia

Plesiński Damian (1961-2022), proboszcz w Morgach i Bukowie

Plesinski Damian.jpg

Urodził się 22 września 1961 w Bytomiu w rodzinie Mariana i Łucji z d. Porwolik. Miał starszego brata Jana. W 1976 roku po ukończeniu nauki w Szkole Podstawową nr 10 w Brzezince, kontynuował dalszą edukację w X Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. Maturę zdał w 1980 roku. W parafii był ministrantem, czynnie angażował się w parafialnej oazie młodzieżowej i duszpasterstwie trzeźwości, należał także do ZHP.

Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się po maturze. Angażował się w seminaryjnym zespole charytatywnym i ekumenicznym. Jako kleryk odbywał obowiązkowy staż pracy w Wytwórni Sprzętu Górniczego w Mysłowicach w charakterze magazyniera. Pracę dyplomową napisał na temat: Pokój w ujęciu encykliki Jana XXIII Pacem in terris. Święcenia diakonatu przyjął 16 lutego 1986 w Katowicach, a kapłańskie 31 stycznia 1987 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Damiana Zimonia. Jako wikariusz pracował w parafiach: Opatrzności Bożej w Zawodziu (1987-1990), św. Michała Archanioła w Suchej Górze (1990-1993), gdzie był także duszpasterzem akademickim, Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Tysiącleciu Dolnym (1993-1996), Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach Śląskich (1996-2000), Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach (2000-2003). Był moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie w dekanatach Pawłowice i Knurów. Prowadził letnie rekolekcje oazy młodzieżowej. W 2000 roku ukończył podyplomowe studia licencjackie z teologii pastoralnej.

W 2003 roku został proboszczem parafii św. Jacka w Morgach, a od 2012 roku pozostawał na urzędzie proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bukowie. Zmarł 17 grudnia 2022. Liturgii pogrzebowej w Bukowie 22 grudnia 2022 przewodniczył bp Marek Szkudło. Ks. Damian Plesiński spoczął na cmentarzu w Lubomi.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 226 i 642; Katalog..., Katowice 2001, s. 690; www.swjacek.morgi.pl; [1] (dostęp: 22.12.2022)