Pitach Paweł

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pitach Paweł (1860-1924), proboszcz w Kochłowicach

Urodził się 31 maja 1860 w Strzeleczkach. Po ukończeniu szkoły ludowej, uczęszczał najpierw przez rok do gimnazjum w Strzelcach, a następnie do gimnazjum w Prudniku, gdzie zdał egzamin dojrzałości. W 1882 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze względu na trwającą wtedy walkę kulturalną nie mógł przygotować się do kapłaństwa we wrocławskim alumnacie. Wstąpił wówczas do seminarium duchownego bawarskiej diecezji Munchen-Freising. Tam otrzymał niższe święcenia aż do diakonatu włącznie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1886 we Wrocławiu z rąk bpa sufragana Hermana Gleicha.

Przez pierwszych siedem lat posługi kapłańskiej pełnił funkcję wikariusza w parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Opolu. 28 września 1893 został mianowany proboszczem w parafii Trójcy Przenajświętszej w Bogacicy. Cztery lata później otrzymał nominację na dziekana dekanatu bogacickiego. W dowód szczególnego zaufania kard. Georg Kopp powierzył mu w 1912 roku komisariat opolski.

W Bogacicy wybudował nowy kościół i probostwo. Dla miejscowej ludności był nie tylko duszpasterzem, ale często cenionym doradcą w sprawach rolniczo - gospodarczych. Przez długie lata należał do rady nadzorczej Centralnej Rolniczej Kasy Pożyczkowej dla Niemiec. Bogacica była parafią bardzo rozległą i składała się z kilku wiosek. Z biegiem lat duszpasterzowanie w niej stawało się dla ks. Pitacha uciążliwe. 29 października 1919 na własną prośbę, został przeniesiony do Kurnicy w powiecie prudnickim. Nie znalazł tam jednak upragnionego spokoju. Mimo woli został wciągnięty w wir walki plebiscytowej, co ostatecznie uniemożliwiło mu pobyt w tamtejszej okolicy. 22 stycznia 1922 objął jako proboszcz parafię Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. Po utworzeniu Administracji Apostolskiej dla Górnego Śląska został przez ks. A. Hlonda mianowany sędzią prosynodalnym i konsultorem diecezjalnym. Zmarł 13 lutego 1924 w Kochłowicach i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Pawła Pitacha; Nekrolog, RAA 1924, nr 12 z 28 II, s. 58; [Nekrolog], GN 1924, nr 10 z 9 III, s. 8; Schematyzm 1901, s. 21; 1920, s. 54; 1922, s. 99; Myszor, Historia diecezji, s. 85, 86; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 203.