Pieprzyk Henryk

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pieprzyk Henryk (1908-1994), proboszcz w Jankowicach Rybnickich

Urodził się 4 stycznia 1908 w Poznaniu w rodzinie Andrzeja, z zawodu kupca, i Gertrudy z d. Jasiak. W szóstym roku życia rozpoczął naukę w Szkole Wydziałowej „Neumanna" w Poznaniu. Po pięciu latach przeniósł się do drugiej klasy Państwowego Gimnazjum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Maturę zdał w maju 1927 roku. Następnie zgłosił się do Seminarium Duchownego, ale po krótkim pobycie wrócił do domu. W 1928 roku zwrócił się z podaniem o przyjęcie do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933 z rąk bpa S. Adamskiego.

Przez osiem lat pracował w diecezji katowickiej na stanowisku wikariusza współpracownika lub substytuta w parafiach: Bielszowice (1933), Józefowiec (1933), Gaszowice (1934), Radoszowy (1934), Nakło Śląskie (od 1934 roku), Czerwionka (od 1937 roku), Lyski (1940) i Nowy Bytom (od 1940 roku). W czasie pobytu w Nowym Bytomiu złożył egzamin proboszczowski - 14 listopada 1940 - przedstawiając pracę pt. Rola i zadania jednostkowe oraz zbiorowe świeckich w Kościele katolickim. Dzięki ks. Strzyżowi, ówczesnemu wikariuszowi generalnemu, który „ukrył” go powierzając rolę administratora w Bronowie, zdołał przeżyć okupację.

Ze względów zdrowotnych w październiku 1945 roku poprosił o przeniesienie. 4 kwietnia 1946 otrzymał dekret koadiutora dla lokali w Kozłowej Górze. W latach 1947-1973 był najpierw administratorem (od 1 września 1947), a następnie proboszczem (od 23 lipca 1957) w Jankowicach Rybnickich. Ks. Pieprzyk zrezygnował z parafii jankowickiej 30 czerwca 1973 i jako emeryt zamieszkał w prywatnym domu w Miotku. Pomagał w duszpasterstwie w dekanacie woźnickim. Był ceniony, bo nigdy nie odmawiał pomocy. Z Miotka dojeżdżał do Babienicy, Drutarnii i Koszęcina. Zmarł 28 lutego 1994. Pogrzeb odbył się 2 marca 1994 w Miotku.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Henryka Pietrzyka; N. Niestolik, Zabytki Jankowic na tle dziejów wsi, Rybnik-Jankowice 1996, s. 81-83; Schematyzm 1930-1970; H. Olszar, Nekrolog, WA 1994, nr 3, s. 137-140; GN 1994, nr 11; Pieprzyk Henryk (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 186-187.