Peterek Andrzej

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Peterek Andrzej SJ (1807-1876)

Urodził się 11 listopada 1807 w Kocurach na Śląsku. 2 listopada 1829 wstąpił do jezuitów w Starej Wsi. 2 lipca 1838 przyjął święcenia kapłańskie w Tarnowie. Był wychowawcą w konwikcie w Tarnopolu (1838-39), kapelanem więzienia we Lwowie (1839-43), socjuszem mistrza nowicjatu w Starej Wsi (1845-1847) oraz kaznodzieją w Nowym Sączu (1847-1848).

Podczas rozproszenia jezuitów, był superiorem misjonarzy jezuickich w Piekarach Śląskich. Po wznowieniu działalności zakonu duszpasterzował jako kapelan więzienia w Nowym Sączu (1854-1865), superior w Nowym Sączu (1865-1867), kaznodzieja w Krakowie (1867-70), superior w Rudzie Śląskiej (1870-1871) i Nowym Sączu (1871-1876). Autor książek i broszur religijnych, współredaktor Tygodnika Katolickiego. Zmarł 24 kwietnia 1876 w Nowym Sączu.

Bibliografia

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opr. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 500-501.