Pawliczek Józef

Z e-ncyklopedia

Pawliczek Józef (1941-2021), kanclerz kurii diecezjalnej w Katowicach

Pawliczek-jozef.jpg

Urodził się 22 maja 1941 w Moszczenicy Śląskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1965 w Katowicach. Był wikariuszem w następujących parafiach: św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lasowicach (1965 - 1968), św. Antoniego z Padwy w Chorzowie (1968 - 1971), Chrystusa Króla w Katowicach (1971 - 1975). W latach 1971 - 1975 odbył studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uwieńczone magisterium z katechetyki. W latach 1974 - 1985 pozostawał dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Katowicach. W 1972 roku został notariuszem kurii diecezjalnej w Katowicach i obowiązki te wykonywał do 1992 roku. W Sądzie Metropolitalnym w Katowicach od 1981 roku był obrońcą węzła małżeńskiego. W 1986 roku powołany na notariusza Trybunału Diecezjalnego ds. Procesu beatyfikacyjnego Matki Laury Meozzi. W Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach od 1989 roku prowadził wykłady z przedmiotu Kanceleria parafialna. W latach 1992 - 2007 był kanclerzem kurii diecezjalnej w Katowicach. W tym czasie pełnił także funkcje: wizytatora parafii (1993), promotora sprawiedliwości w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach (1995), asystenta kościelnego oddziału wojewódzkiego "Civitas christiana" (1995-2010), członka kolegium konsultorów (1997 - 2010). W 2010 roku objął urząd wikariusza generalnego archidiecezji lwowskiej, członka Rady Kapłańskiej Archidiecezji Lwowskiej i Kolegium Konsultorów. Posiadał liczne odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej w Katowicach (1984), kapelan Jego Świątobliwości (1994), prałat honorowy (2007), protonotariusz apostolski (2010), kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej we Lwowie (2015). 27 lutego 2021 odebrał we Lwowie Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP. Zmarł 1 kwietnia 2021 w Katowicach. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia 2021. Rano mszę św. w jego intencji w katowickiej katedrze Chrystusa Króla sprawowali: metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, abp senior Damian Zimoń oraz biskupi pomocniczy. Kondolencje przesłali: metropolita wrocławski abp Józef Kupny i abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. O godz. 15.00 msza św. pogrzebowa odbyła się w parafii Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy. Ks. Józef Pawliczek spoczął na cmentarzu w rodzinnej Moszczenicy.

Bibliografia

Opracowanie własne, MC.