Parafia Trójcy Przenajświętszej w Popielowie

Z e-ncyklopedia
Popielow1.jpg
Popielow wnetrze.jpg
ołtarz MB Fatimskiej
ołtarz św. Barbary
ołtarz św. Anny

Historia

Historia Radziejowa i Popielowa sięga początków XIII wieku. Miejscowości te tworzyły zawsze jedną gminę. Pierwszy kościół wzniesiono tutaj w 1447 roku staraniem rybnickiego proboszcza, księdza Marcina Strzody. Od 1447 roku Radziejów i Popielów tworzą parafię z drewnianym kościołem pw. św. Anny, który stał wcześniej na terenie obecnego cmentarza. Kościół ten położony na wzgórzu posiadał widoczną z oddali wieżę z dwoma dzwonami. Służył miejscowej ludności przez 500 lat. Istniały jednak okresy, kiedy wskutek szerzącego się protestantyzmu (XVI i XVII w.) zamykano go. W tamtych czasach uległ zupełnemu zniszczeniu. W XVII wieku wioski Popielów i Radziejów utraciły charakter parafii i od 1652 roku należały do parafii rybnickiej. W 1652 roku księża rybniccy dwukrotnie odprawili w nim katolickie nabożeństwa. Pochodzący z 1679 roku protokół wizytacyjny nie wspominał już o kościele w Radziejowie, natomiast w dokumentach z 1687 roku jest mowa o kaplicy w Popielowie (pierwsze wzmianki o Popielowie pochodzą z XVI wieku) – jednak kościół dawniej zwany radziejowskim, a od 1687 roku popielowskim, to jeden i ten sam. Obydwie wsie Radziejów i Popielów należały w XVII wieku do tego samego dziedzica (nazywał się Strzała i był ewangelikiem), który trzymał kościół pod zamknięciem, a kielich przechowywał u siebie we dworze. W 1687 roku nakazano mu, aby kościółek zwrócił, a kielich oddał. W miejsce starego kościoła wybudowano nowy, drewniany, który poświęcono 7 listopada 1723. Kościółek ten przetrwał bez większych zmian do 1942 roku, kiedy to spłonął z nieustalonych bliżej przyczyn. W 1897 roku Popielów i Radziejów odłączono od Rybnika i przyłączono do nowo powstałej parafii w Jankowicach.

W 1933 roku z inicjatywy miejscowej ludności przystąpiono do budowy obecnego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej. Plany kościoła wykonał architekt Rafał Szymura z Knurowa. Dzięki niezwykłej ofiarności wiernych nowy kościół został poświęcony przez bpa Teofila Bromboszcza już 1 lipca 1934.

Samodzielna stacja duszpasterska, (kuracja), powstała w Popielowie 1 maja 1947. Parafię erygowano 10 września 1969. W 1947 roku Popielów i Radziejów przestały być filią Jankowic i od tamtego czasu po przeszło 300 latach tworzą znowu samodzielną jednostkę kościelną. Ze starego, drewnianego kościoła zachowały się zabytkowe dzwony: mniejszy z 1486 roku i większy z 1496 roku. Wszystkie rzeźby z wyjątkiem ołtarza św. Barbary są dziełem miejscowego rzeźbiarza p. Franciszka Janoszki. W 1976 roku zmieniono wystrój wnętrza kościoła według projektu profesora Edmunda Czarmeckiego i inż. Karola Gierlotki z Katowic.

Kalendarium

 • 1933 – rozpoczęcie budowy kościoła
 • 1934 – poświęcenie kościoła przez bpa Teofila Bromboszcza
 • 1935 – dokończenie wieży kościoła i zakup ławek
 • 1948 – wybudowanie probostwa
 • 1955 – poświęcenie ołtarza św. Barbary
 • 1958 – fundacja ołtarza Matki Bożej Fatimskiej
 • 1959 – poświęcenie ołtarza św. Anny
 • 1960 – zakup nowych organów
 • 1966 – ufundowanie głównego ołtarza
 • 1975 – przebudowa oraz nowy wystrój prezbiterium i bocznych ołtarzy
 • 1983 – budowa Domu Katechetycznego
 • 1994 – 1996 remont kościoła
 • 2000 – renowacja ołtarzy i większości rzeźb
 • 2002 – generalny remont organów

Kapliczki i krzyże przydrożne

Proboszczowie

Bibliografia

M. Rzepka, Wspólnie można sporo zdziałać Panorama parafii, GN 2005, nr 41, (dodatek katowicki), s. 8.